Svinjski grip.....da li se preteruje?

3,561
pregleda
8
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina Lipstick
Lipstick
 • Započeto
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • Poslednja aktivnost pre 18 dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Casino Ektreme - Ekskluzivni martovski freeroll turnir od 330 dolara US OK! Nagradni fond: 330 dolara Dostupno samo u verziji za preuzimanje! Morate imati račun u USD - DA Naziv turnira:...

  Pročitajte
 • Slotbok kazino vam donosi vodeći Irski provajder kazina na zemlji, Vantage Club Casino Group. Vantage Club ima dugo uspostavljenu reputaciju za pružanje najboljeg iskustva igranja dostupnih...

  Pročitajte

  Tema podrške za Slotbok Casino

  11 776
  pre 2 meseca
 • RockNRolla Casino pregled Bonus za registraciju: 100% +20 besplatnih okretaja Bonus za 2. depozit: 120% +25 besplatnih okretaja Bonus za 3. depozit: 80% +15 besplatnih okretaja Ponuda ističe: Za ove...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski
  Hi Members,

  The onset of the Swine flu brought mass hysteria across the world. I for one was caught up in all the media hype. I had been planning a trip to Mexico for a wedding in June. News coverage warned not to travel there. Towns shut down and the fear was instilled in us all. As a result i canceled the trip.

  My question is.......why all the hype on Swine flu. Throughout history there has always been a flu bug. Some Doctors claim this is overrated. All flu bugs have caused deaths. Why is this one so different?

  Is this flu really no different then any other flu. Or is it there cause for alarm.

  Lips
  Zdravo članovi,

  Pojava svinjskog gripa donela je masovnu histeriju širom sveta. Ja sam, recimo, bio uhvaćen u svekoliku medijsku hajku. Planirao sam putovanje u Meksiko na venčanje u junu. U vestima je upozoreno da se ne putuje tamo. Gradovi su ugašeni i strah je svima nama ulivan. Kao rezultat toga, otkazao sam putovanje.

  Moje pitanje je .......zašto sva pomla oko svinjskog gripa. Kroz istoriju je uvek bilo gripa. Neki lekari tvrde da je ovo precenjeno. Svi virusi gripa su izazvali smrt. Zašto je ovaj toliko drugačiji?

  Da li se ovaj grip zaista ne razlikuje od bilo kog drugog gripa. Ili postoji razlog za uzbunu.

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Unless your kid or loved one died, YES, it is hysteria.  Each year 30,000 - 40,000 people die of seasonal flu.  Yet, we don't seem to be upset over that.  Again, the media fans the flames!

  But, this does reveal how impotent the US government is in getting flu shots out.  Had this been a REAL bad flu (a la 1918 brand) we'd be in trouble.

  Osim ako je vaše dete ili voljena osoba umrla, DA, to je histerija. Svake godine 30.000 - 40.000 ljudi umre od sezonskog gripa. Ipak, izgleda da nismo uznemireni zbog toga. Opet, mediji raspiruju vatru!

  Ali, ovo otkriva koliko je američka vlada impotentna u dobijanju vakcina protiv gripa. Da je ovo bio PRAVI loš grip (a la brend iz 1918.) bili bismo u nevolji.

 • Original engleski Prevod srpski

  There's also some scary things about the vaccine too. Many doctors (Check youtube) say the vaccine is "almost" as bad as the flu. That's something to consider.

  Plus , how many yearly die of car crashes?

  From 2008-1994  

  34,017 37,435 38,648 39,252 38,444 38,477 38,491 37,862 37,526 37,140 37,107 37,324 37,494 37,241 36,254

  Postoje i neke zastrašujuće stvari u vezi sa vakcinom. Mnogi lekari (Proverite ioutube) kažu da je vakcina "skoro" loša kao grip. To je nešto što treba uzeti u obzir.

  Plus, koliko godišnje umre od saobraćajnih nesreća?

  Od 2008-1994

  34,017 37,435 38,648 39,252 38,444 38,477 38,491 37,862 37,526 37,140 37,107 37,324 37,494 37,241

 • Original engleski Prevod srpski

  I was concerned in the beginning like most everyone else, but now I feel it is over rated.
  People are so freaked out about it, if their kid has so much as the sniffles they rush them to the emergency room and are convonced the have the swine flu. It makes emergency rooms over crowded and it becomes very hard to treat the truely sick.

                                                                PMM

  U početku sam bio zabrinut kao i većina drugih, ali sada osećam da je to precenjeno.
  Ljudi su toliko izbezumljeni zbog toga, da ako njihovo dete ima toliko šmrcanja, žurno ih odvode u hitnu pomoć i uvereni su da imaju svinjski grip. Zbog toga su prostorije za hitne slučajeve prepune i postaje veoma teško lečiti istinski bolesne.

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  I honestly don't think that H1n1 is overated.  I understand the statistics, and know that more people die of the seasonal flu, but people don't realize just how serious and dangerous this virus is, unlike the seasonal flu, that kills the elderly, young children, or those with weakened immune systems, the H1N1 has potential to kill anyone, no matter your age, or health conditions.  I waited in lines two different days, hoping and praying to get my 3 year old daughter vacinated, and finally did.  I can not explain in words just how relieved I am.

  Iskreno, ne mislim da je H1n1 preterano. Razumem statistiku i znam da više ljudi umire od sezonskog gripa, ali ljudi ne shvataju koliko je ovaj virus ozbiljan i opasan, za razliku od sezonskog gripa, koji ubija starije, malu decu ili one sa oslabljenim imunološkim sistemom , H1N1 ima potencijal da ubije bilo koga, bez obzira na vaše godine ili zdravstveno stanje. Čekala sam u redovima dva različita dana, nadajući se i moleći se da vakcinišem svoju trogodišnju ćerku, i konačno jesam. Ne mogu rečima da objasnim koliko mi je laknulo.

 • Original engleski Prevod srpski

  Misty, this is from the CDC which found some interesting connections with Swine flu and I think we'd all do better to read it then make claims of what Swine Flu can or will do.  ATLANTA (AP) -- About one in 13 U.S. swine flu deaths have been children and most of the kids have been of school age, the federal government said Thursday in its first study of the new flu's youngest victims.

  More than 40 U.S. children have died from the virus since it was first identified in this country in April. The report from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention takes a comprehensive look at the first 36 deaths, and found some important differences in the pediatric death toll from swine flu as compared to seasonal flu:

  -- Normally, half or more of the children who die from flu are age 4 and younger. But more than 80 percent of the kids who died with swine flu were 5 or older.
  -- Almost two-thirds of the children who died with swine flu had epilepsy, cerebral palsy or other neurodevelopmental conditions. In a previous flu season, only a third of pediatric deaths had those conditions.
  -- Bacterial co-infections were a big danger, and were blamed in most of the deaths of otherwise healthy children. Co-infections usually occur when a patient, weakened by a virus, then gets hit by a bacterial bug.

  The CDC released the report through one of its publications, Morbidity and Mortality Weekly Report.

  Swine flu has caused more than 1 million illnesses in the United States, the CDC estimates. More than 550 deaths and 8,800 hospitalizations have been reported to date.

  It's hard to say whether children have accounted for a higher proportion of deaths from swine flu than they normally do from seasonal flu, though CDC officials say that seems to be true. The CDC doesn't monitor seasonal flu deaths as closely as it does swine flu, and it has no comprehensive count of annual seasonal flu deaths to enable such a comparison.

  The new report focuses on lab-confirmed swine flu deaths reported through Aug. 8. The CDC hasn't been able to do as complete an analysis of cases that have come in since then, said Dr. Cynthia Moore, a CDC medical officer who was one of the study's co-authors.

  Through Aug. 8, there were 477 total swine flu deaths, including 36 in children.

  Only about 20 percent of those children were age 4 or younger.

  That's unusual: Often 50 percent or more of seasonal flu deaths are in infants and toddlers, who have less mature immune systems and smaller air passages and are generally in more danger from respiratory infections.

  "There's a lot of school-aged children" in the death count, said Dr. Beth Bell, a CDC epidemiologist who is a leader in the agency's swine flu response efforts.

  It's not clear why such a large percentage of the swine flu pediatric deaths are in kids aged 5 and older. It simply may be because older children were more likely to encounter the virus -- at schools, summer camps -- than very young children who spend more time at home, Bell said.

  The initial numbers in the report are small and the CDC will need to look at more reports to see if the trends hold up, CDC officials said.

  Two-thirds of the children who died had high-risk medical conditions. Nearly all of them had an illness related to the nervous system, including mental retardation, cerebral palsy and epilepsy and other seizure disorders.

  Years ago experts recognized that children with neurodevelopmental conditions are at  higher risk of serious complications from the flu. But the proportion of swine flu victims with that kind of underlying condition was swine flu percentages are high compared to a previous flu season, CDC officials said.

  It's not clear how significant that finding is, because many of the children had other medical problems that had weakened their bodies, CDC officials said.

  Of the children who were healthy before they got swine flu, many were probably killed by a one-two punch of swine flu working with a bacterial co-infection, CDC officials said.

  Bacterial co-infections have been an increasingly noticed danger since the government started tracking pediatric flu deaths in 2004.

  So their occurrence with swine flu was not a surprise, but emphasized the needs for parents and doctors to be alert to the danger and give the child antibiotics when appropriate, CDC officials said.

  ...

  Misti, ovo je iz CDC-a koji je pronašao neke zanimljive veze sa svinjskim gripom i mislim da bi bilo bolje da to pročitamo, a zatim da tvrdimo šta svinjski grip može ili će učiniti.  ATLANTA (AP) -- Otprilike jedan od 13 smrtnih slučajeva od svinjskog gripa u SAD bila su deca, a većina dece je bila školskog uzrasta, saopštila je savezna vlada u četvrtak u svojoj prvoj studiji o najmlađim žrtvama novog gripa.

  Više od 40 američke dece umrlo je od virusa otkako je prvi put identifikovan u ovoj zemlji u aprilu. Izveštaj američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti daje sveobuhvatan pregled prvih 36 smrtnih slučajeva i otkriva neke važne razlike u pedijatrijskom broju smrtnih slučajeva od svinjskog gripa u poređenju sa sezonskim gripom:

  -- Normalno, polovina ili više dece koja umru od gripa imaju 4 godine i mlađe. Ali više od 80 posto dece koja su umrla od svinjskog gripa bilo je 5 ili više godina.
  -- Skoro dve trećine dece umrle od svinjskog gripa imalo je epilepsiju, cerebralnu paralizu ili druga neurorazvojna stanja. U prethodnoj sezoni gripa, samo trećina pedijatrijskih smrtnih slučajeva imala je te uslove.
  -- Bakterijske koinfekcije bile su velika opasnost i krive su za većinu smrti inače zdrave dece. Koinfekcije se obično javljaju kada pacijent, oslabljen virusom, zatim dobije bakterijsku bubu.

  CDC je objavio izveštaj kroz jednu od svojih publikacija, Nedeljni izveštaj o morbiditetu i mortalitetu.

  Svinjski grip je izazvao više od milion bolesti u Sjedinjenim Državama, procenjuje CDC. Do danas je prijavljeno više od 550 smrtnih slučajeva i 8.800 hospitalizacija.

  Teško je reći da li su deca imala veći udeo smrti od svinjskog gripa nego što je to uobičajeno od sezonskog gripa, iako zvaničnici CDC-a kažu da je to tačno. CDC ne prati smrtne slučajeve od sezonskog gripa tako pažljivo kao svinjski grip, i nema sveobuhvatan broj godišnjih smrtnih slučajeva od sezonskog gripa koji bi omogućio takvo poređenje.

  Novi izveštaj se fokusira na laboratorijski potvrđene smrtne slučajeve od svinjskog gripa prijavljene do 8. avgusta. CDC nije bio u mogućnosti da uradi tako potpunu analizu slučajeva koji su od tada pristigli, rekla je dr Sintija Mur, medicinski službenik CDC-a koji bio jedan od koautora studije.

  Do 8. avgusta bilo je ukupno 477 smrtnih slučajeva od svinjskog gripa, uključujući 36 dece.

  Samo oko 20 procenata te dece imalo je 4 godine ili mlađe.

  To je neobično: često je 50 posto ili više smrtnih slučajeva od sezonskog gripa kod novorođenčadi i male dece, koji imaju manje zreo imuni sistem i manje vazdušne prolaze i generalno su u većoj opasnosti od respiratornih infekcija.

  "Ima mnogo dece školskog uzrasta" u broju smrtnih slučajeva, rekla je dr Bet Bel, epidemiolog CDC-a koja je lider u naporima agencije za odgovor na svinjski grip.

  Nije jasno zašto je tako veliki procenat pedijatrijskih smrtnih slučajeva od svinjskog gripa kod dece od 5 i više godina. To jednostavno može biti zato što su starija deca veća verovatnoća da će se susresti sa virusom - u školama, letnjim kampovima - nego vrlo mala deca koja provode više vremena kod kuće, rekao je Bel.

  Početni brojevi u izveštaju su mali i CDC će morati da pogleda više izveštaja da vidi da li se trendovi zadržavaju, rekli su zvaničnici CDC-a.

  Dve trećine dece koja su umrla imalo je visoko rizično zdravstveno stanje. Skoro svi su imali bolest vezanu za nervni sistem, uključujući mentalnu retardaciju, cerebralnu paralizu i epilepsiju i druge napade.

  Pre mnogo godina stručnjaci su prepoznali da deca sa neurorazvojnim stanjima imaju veći rizik od ozbiljnih komplikacija od gripa. Ali udeo žrtava svinjskog gripa sa takvom vrstom osnovnog stanja bio je da je procenat svinjskog gripa visok u poređenju sa prethodnom sezonom gripa, rekli su zvaničnici CDC-a.

  Nije jasno koliko je taj nalaz značajan, jer su mnoga deca imala druge zdravstvene probleme koji su oslabili njihova tela, rekli su zvaničnici CDC-a.

  Od dece koja su bila zdrava pre nego što su obolela od svinjskog gripa, mnoga su verovatno ubijena od jednog do dva udarca svinjskog gripa koji je radio sa bakterijskom koinfekcijom, rekli su zvaničnici CDC-a.

  Bakterijske koinfekcije su sve više primećena opasnost otkako je vlada počela da prati smrtne slučajeve od pedijatrijskog gripa 2004. godine.

  Tako da njihova pojava svinjskog gripa nije bila iznenađenje, ali je naglasila potrebu da roditelji i lekari budu oprezni na opasnost i daju detetu antibiotike kada je to potrebno, rekli su zvaničnici CDC-a.

  ...

 • Original engleski Prevod srpski

  hype imo, just hype. i hadent decided for to take it or not, i was with some of the ppl i work with to take the shot (since they are concidered risk zone) and i though while i was there i take it to. i got sick as F* the day after, not the fever as most of them who get sideffects, i got the worst headache, felt like my head was splittin apart, i had that for 3 days, felt better, then i got fever... so, been home from work for one week now.

  hype. imo.

  hipe imo, samo hipe. Nisam odlučio da uzmem to ili ne, bio sam sa nekim od osoba sa kojima radim da bih napravio snimak (pošto se smatraju rizičnom zonom) i iako sam bio tamo, prihvatio sam to. Razboleo sam se kao F* dan posle, a ne od groznice kao kod većine njih koji imaju nuspojave, dobio sam najgoru glavobolju, osećao sam se kao da mi se glava rascepila, imao sam to 3 dana, osećao sam se bolje, onda sam dobio temperaturu. .. pa, već nedelju dana sam kući sa posla.

  hipe. imo.

 • Original engleski Prevod srpski
  Ohhhhhhhh noooooo not Mondo sick!!! I am so sorry to hear that. Makes ya wonder if its worth having it.

  I hope you feel better soon and miss ya at the forum!!

  Lips
  Ohhhhhhhh noooooo nije Mondo bolestan!!! Tako mi je žao što to čujem. Zapitate se da li ga vredi imati.

  Nadam se da ćeš se uskoro osećati bolje i da ćeš mi nedostajati na forumu!!

  Usne

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre mesec dana
44

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 21 dana
162

Naše majsko takmičenje je još jedna prilika da saznate više o novim kockarnicama i osvojite deo od 500 dolara mesečnog nagradnog fonda . Čeka vas 13 pravih novčanih nagrada i 5 kazina koje...
Maj 2024. Takmičenje za pravi novac od 500 dolara: Hajde da testiramo kazina

matijan
matijan Serbia pre 2 meseca
119

Pogledajte sve kazino bonuse dostupne za vašu zemlju na našoj tematskoj stranici o bonusu za Dan Svetog Patrika . Takođe ćemo objavljivati ažuriranja u ovoj temi radi vaše udobnosti. Ako...
Najbolji kazino bonusi za Dan Svetog Patrika 2024. ☘