upozorenja koja dobijamo

2,313
pregleda
5
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina dwyeack
spazz03
 • Započeto
 • spazz03
 • United States Sr. Member 391
 • Poslednja aktivnost pre 7 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  i am sorry missed a few days tried to follow the conversation on thirteen but ya know i owuld like to know what happens when we are told we have been warned.  I try to be respectful and some things i read are insulting to even my low level of intellligence but it is a free country and we do speak out of turn sometimes.  So hopefully whatever the problem was it will blow over and be fforgotten but in all fairness i must say all people should be reslpected and to be warned for a comment that a person finds insulting is really unfair cuz sometimes your warnings are insulting.  If you tell me i have been warned then i have been and to be honest with you i would not want to be in a forum where it is okay to be cruel i think a personal message should have been sent and dignity maintained just my  opinnion

  Žao mi je što sam propustio nekoliko dana pokušao sam da pratim razgovor na trinaest, ali znaš da bih voleo da znam šta se dešava kada nam kažu da smo upozoreni. Trudim se da budem pun poštovanja i neke stvari koje čitam su uvredljive čak i za moj nizak nivo inteligencije, ali to je slobodna zemlja i ponekad govorimo van reda. Dakle, nadamo se, šta god da je problem bio, on će proći i biti zaboravljen, ali pošteno moram reći da sve ljude treba poštovati i da budu upozoreni za komentar koji neko smatra uvredljivim je zaista nepravedno, jer su ponekad vaša upozorenja uvredljiva. Ako mi kažete da sam upozoren onda jesam i da budem iskren sa vama ne bih želeo da budem na forumu gde je u redu biti okrutan, mislim da je trebalo poslati ličnu poruku i zadržati dostojanstvo samo moje mišljenje

 • Original engleski Prevod srpski

  I agree.  And Its just an opinion

  Slažem se. I to je samo mišljenje

 • Original engleski Prevod srpski

  When you post publicly , youll get the public answer .. same goes for the warnings

  Every forum has rules to follow, and we have to keep the order around here.  Sometimes we do PM the warnings, but when you do things in public ( that are not appropriate ) you cant expect to go unnoticed and you certainly cant expect us to just leave it.

  this is not just an opinion, this is how the things work!

  Zuga

  Kada objavite javno, dobićete javni odgovor.. isto važi i za upozorenja

  Svaki forum ima pravila koja treba poštovati, a mi moramo da održavamo red ovde. Ponekad šaljemo PM upozorenja, ali kada radite stvari u javnosti (koje nisu prikladne) ne možete očekivati da ćete ostati neprimećeni i sigurno ne možete očekivati da ćemo to jednostavno ostaviti.

  ovo nije samo mišljenje, ovako stvari funkcionišu!

  Zuga

 • Original engleski Prevod srpski
  Hi Spazz,

  I do understand what you are saying. And in some incidents private PM's are sent. Sometimes messages are made public as to protect our members. If not warned pubicly at times, then some members may feel that admin was not doing their job.

  The LCB team works very hard to keep the peace. Sometimes its not always easy, given the many personalities at stake.

  Threads and posts are analyzed more than you realize by staff. This is to protect everyone here at the forum. What may appear as a one time occurence in many cases is not, in regards to repeated indiscretions from members posts.

  It is a forum where we hope members can post freely. In most cases considering the traffic per day here at our forum the warnings are minimal.

  A warning posted is not taken lightly. We hope in posting a warning there is a understanding, we dont want to lose any member.

  Lips
  Zdravo Spazz,

  Razumem šta govoriš. A u nekim incidentima se šalju privatni premijeri. Ponekad se javno objavljuju poruke u cilju zaštite naših članova. Ako povremeno nisu javno upozoreni, neki članovi mogu osetiti da administrator nije radio svoj posao.

  LCB tim veoma naporno radi na očuvanju mira. Ponekad nije uvek lako, s obzirom na mnoge ličnosti koje su u pitanju.

  Teme i postovi se analiziraju više nego što mislite od strane osoblja. Ovo je da zaštitim sve ovde na forumu. Ono što se može pojaviti kao jednokratna pojava u mnogim slučajevima nije, u vezi sa ponovljenim indiskrecijama sa postova članova.

  To je forum na kome se nadamo da članovi mogu slobodno da objavljuju. U većini slučajeva s obzirom na dnevni promet ovde na našem forumu upozorenja su minimalna.

  Objavljeno upozorenje se ne shvata olako. Nadamo se da u objavljivanju upozorenja postoji razumevanje, ne želimo da izgubimo nijednog člana.

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  great response ... lips

  odličan odgovor ... usne

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
60

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 10 dana
85

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
2

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita