Ovo me je naježilo

2,521
pregleda
5
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina allgood2010
Lipstick
 • Započeto
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • Poslednja aktivnost pre mesec dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski
  Hiya LCB'ers,

  I have to share with you a true story that just happened last week. A story that we all think would never hit this close to home.....

  A girl, 9 years old was walking to school. When a man pulled up along side her in his car and got out and grabbed her. He brought her to his house. He sat her down at his kitchen table and asked her if she wanted a can of Sprite. The girl said no, he became agitated and asked her again....do you want a can of sprite? The girl said no again i am sure out of shear panic.....when he opened the can of sprite and poured her over head and began hitting her in the head.

  The girl then said yes i will drink the sprite. After she drank the sprite he grabbed her arm and headed for the back door out to his garage. On the way to the garage the girl began to scream. A next door neighbor heard it an called the police.

  The man than proceeded to his front yard with the girl to drive away because he feared her screams were heard. Timing was perfect as 3 squads pulled up. As the man was holding the girls arm tightly the cops assumed this was her father and she managed to get away.

  The cops asked the little girl to describe the man who took her. She began to desperately pull away from the mans arm when the police realized that he was the suspect.

  It took 3 officers to pry his hand off this little girls arm. When they tried to apprehend him a struggle began as the three officers wrestled him to the ground.

  After the man was brought into the station for questioning he told them that voices (the devil) in his head told him that the girl was evil and needed cleansing. That is why he poured the sprite over her head. He said the voices in his head said that they no longer needed the little girl and do what you want with her.

  This is when he headed to the garage with her. The officer asked him what he planned on doing with her in the garage. He replied that the the devil told him he no longer had to answer anymore questions.

  The next day he had court with a 500,000 bail. In the courtroom he got angry at the judge and attacked her.

  The question that still haunts me is what was he going to do in that garage........

  Thank God for the neighbor that called the police. If you ever see any strange situations never hesitate to call the police......it can save a life.

  Lips
  Zdravo LCB'ers,

  Moram da podelim sa vama istinitu priču koja se dogodila prošle nedelje. Priča za koju svi mislimo da nikada ne bi stigla ovako blizu kuće.....

  Devojčica od 9 godina išla je u školu. Kada se jedan muškarac zaustavio pored nje u svom automobilu i izašao i zgrabio je. Doveo ju je svojoj kući. Poseo ju je za svoj kuhinjski sto i upitao je da li želi konzervu Sprite-a. Devojka je rekla ne, on se uznemirio i ponovo je pitao....hoćeš li konzervu duha? Devojka je ponovo rekla ne, siguran sam iz panike striženja.....kada je otvorio konzervu sa sprite-om i polio je preko glave i počeo da je udara u glavu.

  Devojka je tada rekla da ću popiti duh. Nakon što je popila duh, uhvatio ju je za ruku i krenuo prema zadnjim vratima u svoju garažu. Na putu do garaže devojka je počela da vrišti. Komšija je to čula i pozvala policiju.

  Zatim je muškarac otišao u svoje dvorište sa devojkom da se odveze jer se plašio da se čuju njeni vriskovi. Tajming je bio savršen jer su se izvukla 3 ekipe. Dok je muškarac čvrsto držao devojčice za ruku, policajci su pretpostavili da je ovo njen otac i ona je uspela da pobegne.

  Policajci su zamolili devojčicu da opiše čoveka koji ju je odveo. Počela je očajnički da se povlači iz ruke muškarca kada je policija shvatila da je on osumnjičeni.

  Trebalo je 3 policajca da mu otkinu ruku sa ove male devojčice. Kada su pokušali da ga uhapse, počela je borba dok su ga trojica policajaca bacila na zemlju.

  Nakon što je čovek doveden u stanicu na ispitivanje, rekao im je da su mu glasovi (đavo) u njegovoj glavi rekli da je devojka zla i da joj je potrebno čišćenje. Zato joj je izlio duh preko glave. Rekao je da su glasovi u njegovoj glavi rekli da im devojčica više nije potrebna i da radite sa njom šta hoćete.

  Tada je krenuo sa njom u garažu. Policajac ga je pitao šta planira da uradi sa njom u garaži. Odgovorio je da mu je đavo rekao da više ne mora da odgovara na pitanja.

  Sledećeg dana imao je sud sa 500.000 kaucije. U sudnici se naljutio na sudiju i napao je.

  Pitanje koje me još uvek muči je šta će on da radi u toj garaži........

  Hvala Bogu za komšiju koji je pozvao policiju. Ako ikada vidite neku čudnu situaciju, nemojte oklevati da pozovete policiju......to može spasiti život.

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Whenever I hear or read stories like this, I get chills from the top of my head to toes...
  Just unthinkable and dis speakable!!!...
  just heard about the 17 year old girl who met a guy from face book, got raped and killed....
  This is one of the reason why I am always too over protective towards to my daughter...
  It's too Sad to even think about it!.......... sad

  Kad god čujem ili čitam ovakve priče, naježim se od glave do pete...
  Prosto nezamislivo i neizrecivo!!!...
  upravo sam čuo za 17-godišnju devojku koja je upoznala momka sa Fejsbuka, silovana i ubijena....
  Ovo je jedan od razloga zašto sam uvek previše zaštitnički nastrojen prema svojoj ćerki...
  Previše je tužno o tome i razmišljati!.......... sad

 • Original engleski Prevod srpski

  OMG..I got goosebumps when I read that story..I couldn't imagine my daughter in a situation like that...Thank god she is safe now! Hope that man got what he deserves...shame on people like that.

  The other day here, where I live, a girl was kidnapped on the way home from school. Sadly nobody has seen her since. I pray everynight for these children that are taken away from their families, will return unharmed.

  OMG..Naježio sam se kad sam pročitao tu priču..Nisam mogao da zamislim svoju ćerku u takvoj situaciji...Hvala Bogu da je sada bezbedna! Nadam se da je taj čovek dobio šta je zaslužio...sramota za takve ljude.

  Pre neki dan ovde, gde ja živim, kidnapovana je devojčica na putu kući iz škole. Nažalost, od tada je niko nije video. Molim se svake večeri za ovu decu koja su oduzeta porodicama, da se vrate nepovređena.

 • Original engleski Prevod srpski

  Wow, the hair stood up on the back of my neck when I read this.

  Thank God the little girl is okay.

  Always follow your gut instinct in situations like this.  If it feels wrong, it may very well be. I'd rather be safe than sorry that I didnt do anything and could of helped.

                                                                PMM

  Vau, kosa mi se digla na potiljku kad sam ovo pročitala.

  Hvala Bogu da je devojčica dobro.

  Uvek pratite svoj instinkt u ovakvim situacijama. Ako se osećate pogrešno, možda i jeste. Radije bih bio siguran nego da se kajem što nisam ništa uradio i što sam mogao da pomognem.

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  Oh man..chills is right.  When I found out I was having a girl I was in denial because I was scared.  Now she's almost 4 and the only thing that has changed is I do not let my mind get carried away but I'm always still scared.  People are sick or have really serious issues that sadly affect others who are innocent and a lot of times they then become the one that hurts others.

  As I was typing this she actually woke up and came out in her minnie jammies with the feet rubbing her eyes and asking to watch alvin and the chipmunks.  The thought of her or any other child going through something horrible makes me sick to my stomach and sad.

  Now..I need to find a happier topic so that I don't stay stuck with these thoughts all day.  ALWAYS it is better to be safe than sorry.

  O čoveče..jeza je u pravu. Kada sam saznao da imam devojku, bio sam poricao jer sam se uplašio. Sada ima skoro 4 godine i jedina stvar koja se promenila je da ne dozvoljavam da mi se um zanese, ali sam uvek uplašen. Ljudi su bolesni ili imaju zaista ozbiljne probleme koji nažalost pogađaju druge koji su nevini i često postaju oni koji povređuju druge.

  Dok sam ovo kucao, ona se zapravo probudila i izašla u svojim mini džemijama sa nogama trljajući oči i tražeći da gleda Alvina i veverice. Pomisao da ona ili bilo koje drugo dete prolazi kroz nešto užasno me čini mučnim do stomaka i tužnim.

  Sad..moram da nađem neku srećniju temu da ne bih ostao zaglavljen sa ovim mislima ceo dan. UVEK je bolje biti siguran nego žaliti.

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
60

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 16 dana
117

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
3

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita