Na Turbo ili ne na Turbo to je pitanje

7,452
pregleda
26
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina Imagin.ation
mamrone
 • Započeto
 • mamrone
 • United States Hero Member 912
 • Poslednja aktivnost pre 3 godine

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Jackpot Capital , Slotastic & Grande Vegas - Ekskluzivni $400 Majski Freeroll turnir Za nove i postojeće igrače – OK! Dostupno samo na desktopu! sa Microsoft Edge Garantovani nagradni fond = 400...

  Pročitajte
 • Nedavno sam otkrio zanimljiv kazino, Ivibet. Igra li još neko tamo? Podelite svoje mišljenje i velike pobede na njemu.

  Pročitajte

  Ivibet kazino

  2 377
  pre 2 meseca
 • Dragi LCBeri, Želimo da vas obavestimo da je pobednik nagradne igre iz Reel Fortune Telegram Casino Group izabran među članovima LCB-a koji su učestvovali i stoga je dodao uzbudljiv zaokret u...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  when i put money in a casino i am afraid to even put it on auto play and i nurse every spin trying to time it perfectly. But when i get a Free chip not only do i put it on auto play but i turbo it and have a ball. Now call me stupid bit a swear they games hit better and more often on turbo so why can't i bring myself to do it with real money? So my question to you is does anyone else feel the same way i do and if so do you turbo or don't you?? cool cool cool

  kada stavim novac u kazino plašim se da ga stavim čak i na automatsku igru i negujem svako okretanje pokušavajući da ga savršeno odmerim. Ali kada dobijem besplatni čip, ne samo da ga stavljam na auto plai, već ga turbo i imam loptu. Sada me nazovite glupim i kunite se da su igre bolje i češće na turbo igrici pa zašto ne mogu da se nateram da to uradim sa pravim novcem? Dakle, moje pitanje za vas je da li se još neko oseća isto kao ja i ako da, da li vi turbo ili ne?? coolcoolcool

 • Original engleski Prevod srpski

  so no one has a thing to say about this wow

  tako da niko nema šta da kaže o ovom vau

 • Original engleski Prevod srpski

  Patience there Mam, I know that for me, I sometimes take a day or so to think out an answer.

  But in free play yes I have done turbo, but after the nifty experience with Crazy slots I'm not willing to see my money$$ flow down the sewer...:)

  Imaj strpljenja Mama, znam da za mene ponekad odvojim dan ili tako da smislim odgovor.

  Ali u slobodnoj igri, da, radio sam turbo, ali nakon sjajnog iskustva sa Crazi slotovima nisam voljan da vidim svoje money $$ teče niz kanalizaciju... :)

 • Original engleski Prevod srpski

  Lol.. I hear ya
  Turbo on the freebies !
  Chicken on the Real!
  You wanna take it real slow when you got your own money in there
  I like to stop it sometimes to, i win on the stops

  Lol.. čujem te
  Turbo besplatno!
  Chicken on the Real!
  Želiš da ideš jako sporo kada imaš svoj novac unutra
  Volim da to ponekad zaustavim da bih pobedio na zaustavljanjima

 • Original engleski Prevod srpski

  ive wondered about that...do you really stop it or does it land on the stop it would have stopped on once ya hit spin?


  i asked this question in another forum and got a response that the op must be crazy to think that stopping it changes the outcome...well i must be crazy because i have seen some strange things happen when i stop it myself...i have gotten bonus rounds that i would not have got had i not stopped it..this i truly believe even in land based casinos...i have hit that stop button on some increable hits....that i was not getting just letting it spin on its own...so i will continue to stop it whenever i feel it..hummmmm i must be crazy

  Pitao sam se o tome...da li ga stvarno zaustavljaš ili sleće na stopu na kojoj bi se zaustavio kada bi pritisnuo spin?


  Postavio sam ovo pitanje na drugom forumu i dobio sam odgovor da je operacija luda kad pomislim da zaustavljanje menja ishod...pa, mora da sam lud jer sam video neke čudne stvari da se dešavaju kada ga sam zaustavim... dobio sam bonus runde koje ne bih dobio da nisam zaustavio..u ovo zaista verujem čak iu kockarnicama na kopnu...pritisnuo sam to dugme za zaustavljanje na nekim neverovatnim pogocima....koje nisam samo dozvolio vrti se sam od sebe...pa ću nastaviti da ga zaustavljam kad god osetim..hummmmm mora da sam lud
 • Original engleski Prevod srpski

  lol....but then again, if you got the bonus by stopping it, how would you know you wouldn't have gotten it otherwise?..heehee...oooOOooo, one'a those to haunt ya...lol


  does not haunt me at all u dont see what i see or believe what i believe/

  lol....ali opet, da ste dobili bonus tako što ste ga zaustavili, kako biste znali da ga inače ne biste dobili?


  uopšte me ne proganja ne vidiš ono što ja vidim ili veruješ u šta verujem/
 • Original engleski Prevod srpski

  somtimes i hit the stop button by mistake and panic thinking i messed up how i won't worry about it

  ponekad greškom pritisnem dugme za zaustavljanje i paničim misleći da sam zabrljao kako neću brinuti o tome

 • Original engleski Prevod srpski

  i always hit the max bet is that wrong????

  ja uvek pogodim maksimalnu opkladu da li je to pogrešno????

 • Original engleski Prevod srpski

  Stopping does win for me, i'll hit the bonus on a stop
  even in the land casinos..
  Cracks me up when i'm winning people walk by asking me
  "did you stop on the win" or bonus.. people sitting next to me
  seeing me hit it alot, they say.. "i'm gonna try it your way"
  and start stopping it too.
  They don't win.. turn to me and say.. "you just got the magic stop"
  The land base casinos have machines you can touch the screne
  and stop any real you want, or slide your fingers across them to stop
  I love doing that, sometimes i'll line them up!

  Zaustavljanje me pobeđuje, dobiću bonus na zaustavljanju
  čak iu zemaljskim kockarnicama..
  Iznervira me kada pobeđujem ljudi hodaju tako što me pitaju
  „da li si stao na pobedu“ ili bonus.. ljudi koji sede pored mene
  videći da sam mnogo pogodio, kažu.. "probaću na tvoj način"
  i počni da ga zaustavljaš.
  Oni ne pobeđuju.. okreni se meni i reci.. "upravo si dobio magično zaustavljanje"
  Kazina na zemlji imaju mašine koje možete dodirnuti ekranom
  i zaustavite bilo koju stvarnu koju želite ili prevucite prstima preko njih da biste zaustavili
  Volim to da radim, ponekad ću ih poređati!

 • Original engleski Prevod srpski

  Then i wonder why i get more bonues and free spins
  and higher winning line-ups, then when i just sit there
  and let it spin!
  I live in Las vegas.. i've tried EVERYTHING
  stopping it does make a difference for me it does

  Onda se pitam zašto dobijam više bonusa i besplatnih okretaja
  i veće pobedničke postave, onda kada samo sedim
  i neka se vrti!
  Živim u Las Vegasu.. probao sam SVE
  zaustavljanje to čini razliku za mene

 • Original engleski Prevod srpski

  Well.. the cash-out tells it all..
  I'm telling you i win more, and have better line winnings
  Play 2 machines.. one use stop, the other let it spin
  and see what happens.. i've done it

  Pa.. isplata govori sve..
  Kažem vam da dobijam više, i imam bolje dobitke u liniji
  Igraj 2 mašine.. jedna koristi stop, druga pusti da se vrti
  i vidi šta će se desiti.. uradio sam to

 • Original engleski Prevod srpski

  Then i wonder why i get more bonues and free spins
  and higher winning line-ups, then when i just sit there
  and let it spin!
  I live in Las vegas.. i've tried EVERYTHING
  stopping it does make a difference for me it does
  wow i could never live in vegas i'd be broke living in the streets!!

  Onda se pitam zašto dobijam više bonusa i besplatnih okretaja
  i veće pobedničke postave, onda kada samo sedim
  i neka se vrti!
  Živim u Las Vegasu.. probao sam SVE
  zaustavljanje to čini razliku za mene
  vov nikad ne bih mogao da živim u Vegasu, bio bih slomljen živeći na ulici!!
 • Original engleski Prevod srpski

  When i first got here, maybe the first year it wasn't easy
  many times.. went broke, it was rough, though i did win alot..
  just couldn't hold on to it, kept trying to go for the "biggier" hits.
  Couldn't stay out of the casinos luckily a good job got me through
  BUT the past few years my winnings
  have been WAY more then what i put in
  and i've been very very lucky here and now i couldn't live
  anywhere else, now its like a normal city, kind of got used to it
  and know what living in this city can do to you.. ALOT of people
  don't make it and end up depising this city.. begging to get out lol

  Kada sam prvi put došao ovde, možda prve godine nije bilo lako
  mnogo puta.. švorc, bilo je teško, iako sam mnogo pobedio..
  jednostavno nisam mogao da izdrži, nastavio je da pokušava da traži "veće" hitove.
  Nisam mogao ostati van kazina, srećom, dobar posao me je prošao
  ALI poslednjih nekoliko godina moj dobitak
  bili su MNOGO više od onoga što sam stavio
  i imao sam mnogo sreće ovde i sada nisam mogao da živim
  bilo gde drugde, sada je kao normalan grad, nekako se navikao na to
  i znaj šta ti život u ovom gradu može učiniti.. MNOGO ljudi
  nemojte uspeti i na kraju prezreti ovaj grad.. moliti da izađete lol

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 23 dana
155

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
19

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
68

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats