Ažuriranje sa AC

7,209
pregleda
29
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina blueday
drpsyce38
 • Započeto
 • drpsyce38
 • United States Super Hero 1493
 • Poslednja aktivnost pre 4 godine

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Everigame Casino - Ekskluzivni Majski Freeroll turnir od 400 dolara Za nove i postojeće igrače - OK Imajte na umu da će turnirska platforma biti samo za desktop i preuzimanje. Garantovani...

  Pročitajte
 • Zdravo svima! Gledao sam nove kazina koji trenutno rade na online tržištu. Da li neko zna da li će biti novootvorenih od njih? Ili ja znam da pecam nakon iznutra šta ne treba da radim..? Moja...

  Pročitajte
 • ComeOn.nl Kazino - Kings Dai - ponuda dobrodošlice za 400 besplatnih okretaja. Uslovi i odredbe bonusa: • Bonus dobrodošlice je za nove igrače koji imaju 24 ili više godina. • Minimalni iznos...

  Pročitajte

  ComeOn.nl Kazino promocije

  1 722
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hey...not a great start in A.C.  >:(  I got my but kicked in some high limit blackjack.  So, now I am off to a midnight round at roulette.  So thanks LCB family for the numbers you supplied...I'll let you know how they work!

  Hej...nije sjajan početak u AC >:( Dobio sam svoj, ali sam dobio neki high limit blackjack. Dakle, sada idem u ponoćnu rundu na ruletu. Pa hvala LCB porodici na brojevima koje ste dali...ja Obavestiću vas kako rade!

 • Original engleski Prevod srpski

  Dude,,,,,,you're in Atlantic City..What's the matter with you??? take ur hands off the web, and on some chips!!! lol..Good luck

  Brate,,,,,,ti si u Atlantik Sitiju..Šta ti je??? skini ruke sa mreže i na neke čipove!!! lol..Srećno

 • Original engleski Prevod srpski
  Awwwwwwwwwww he loves us!!!!  True LCB family.......big hug!!! Good luck doc!!!! C'mon 23!!!

  Lips
  Auuuuvvvvvv on nas voli!!!! Prava LCB porodica.......veliki zagrljaj!!! Srećno doktore!!!! Hajde 23!!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Go get'em Doc.    wink wink wink

  Look forward to hearing from you again, on the next update....

                                            PMM

  Idi po njih doktore. winkwinkwink

  Radujemo se što ćemo vas ponovo čuti u sledećem ažuriranju...

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  Doc???

  Put the laptop under the bed and get your butt back to the tables, grab a drink...win lots of money..then get that "special" massage, then you can fill us in on how your trip went when you get back.

  Good luck Doc!!!!!!!!

  Tony


  .......except for the massage details (don't need to know!)

  Doc???

  Stavite laptop ispod kreveta i vratite guzicu na stolove, uzmite piće... osvojite puno money ..onda uzmite tu "specijalnu" masažu, pa nam možete reći kako je prošlo vaše putovanje kada se vratite.

  Srećno doktore!!!!!!!!

  Toni


  .......osim detalja o masaži (ne morate znati!)
 • Original engleski Prevod srpski
  GOOD LUCK DOC!!!!!! 

  P.S.  I WANT TO HEAR ALL ABOUT THE BLACK CHIP MASSAGE!!!!  hehe
  SREĆNO DOČE!!!!!!

  PS ŽELIM DA ČUJEM SVE O MASAŽI BLACK CHIP!!!! hehe
 • Original engleski Prevod srpski

  lol im curious too, wonder why he hasnt posted yet, he either took acgofer's advice. or he s winning big, or losing hard...


  maybe he was arrested for winning too much smiley

  lol i ja sam radoznao, pitam se zašto još uvek nije objavio, ili je poslušao acgoferov savet. ili dobija veliku pobedu, ili teško gubi...


  možda je uhapšen zbog prevelike pobede smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  let's HOPE he got arrested for winning too uch- at least we'd know he did good!


  .....but somethin tells me............
  .............his black chip massage just hasn't ended yet! heehee  tongue

  NADAJMO SE da je uhapšen jer je previše pobedio - bar bismo znali da je uradio dobro!


  .....ali mi nešto govori............
  .............njegova masaža crnim čipovima još se nije završila! he he tongue

 • Original engleski Prevod srpski

  LOL!!!! 

  hmmmmm what exactly does that say about us??  Since we all want to know about the massage! hehe

  LOL!!!!

  hmmmm šta to tačno govori o nama?? Pošto svi želimo da znamo o masaži! hehe

 • Original engleski Prevod srpski

  LOL Shelli!

  We should have our own thread " The LCB Munch Bunch Women In Their Prime Release Thread"

  Members will include:
  AC
  Shelli
  Nal
  TyesMom (?)
  ?
  ?
  ?

  LMAO!!!!!!!!!!!!!!!!! Tooooooo funny    tongue

  LOL Shelli!

  Trebalo bi da imamo sopstvenu temu " The LCB Munch Bunch Vomen In Their Prime Release Thread"

  Članovi će uključivati:
  AC
  Shelli
  Nal
  TiesMom (?)
  ?
  ?
  ?

  LMAO!!!!!!!!!!!!!!!! Tooooooo smešno tongue

 • Original engleski Prevod srpski

  Okay...I am back home now.  My report:  I usually do very well with roulette, but this time I lost money playing that game. 

  Slots?  This baffles me.  As I walk around the casinos, I don't see anyone winning anything of substance.  I threw a few hundred into the slot machines and I might as well flushed it.  So, all you slot players on LCB...hmmm...I DON'T GET IT!

  My big suprise was blackjack.  I ended up doing very well on that.  Enough to turn my black-chip massage into a "four hand special."  So, Shelli, if you (or anyone else) want the details on that one, you better PM me!  haha!  Sounds like it would be TMI for this thread!

  But....all in all a good trip.....its the way I relax.

  Dobro... sada sam kući. Moj izveštaj: Obično se odlično snalazim sa ruletom, ali ovaj put sam izgubio novac igrajući tu igru.

  Slots? Ovo me zbunjuje. Dok šetam po kockarnicama, ne vidim da neko dobija nešto značajno. Bacio sam nekoliko stotina u slot mašine i mogao bih da ih ispraznim. Dakle, svi vi igrači slotova na LCB-u...hmmm...NE SHVATAM!

  Moje veliko iznenađenje je bio blackjack. Na kraju sam se dobro snašao u tome. Dovoljno da svoju masažu crnim čipovima pretvorim u „specijalnu za četiri ruke“. Dakle, Šeli, ako ti (ili bilo ko drugi) želiš detalje o tome, bolje da mi pošalješ PM! haha! Zvuči kao da bi to bio TMI za ovu temu!

  Ali....sve u svemu dobar put...tako se opuštam.

 • Original engleski Prevod srpski

  So glad to know you are back home safe... and sounds like you had a great time as well.
  Now is the time you can REALLY relax!!! grin

  Tako mi je drago što znam da ste se vratili kući bezbedni... i zvuči kao da ste se i vi dobro proveli.
  Sada je vreme da se ZAISTA opustite!!! grin

 • Original engleski Prevod srpski

  Doc,

  LOL.....OMG....you are too funny!!!! Well, my theory everytime I go is 'I had fun', and it sounds like you did. I hope I have better luck there on Sunday. I'm only bringing $200- I'll play low limit slots and when its gone, its gone- turn around and go home. No 4 handed massages for me.  wink

  Doc,

  LOL.....OMG....previše si smešan!!!! Pa, moja teorija svaki put kada odem je 'zabavljao sam se', i zvuči kao da si ti. Nadam se da ću tamo imati više sreće u nedelju. Nosim samo 200$ - igraću slotove sa niskim limitom i kada nestane, nestane - okreni se i idi kući. Za mene nema masaže sa četiri ruke. wink

 • Original engleski Prevod srpski

  :P
  4 handad massage sounds great:)
  was it four people with one hand or two with both?
  ^^
  good you won something!

  :P
  4 handad masaža zvuči odlično :)
  da li je bilo četvoro ljudi sa jednom rukom ili dvoje sa obe?
  ^^
  dobro da si osvojio nešto!

 • Original engleski Prevod srpski

  Okay...I am back home now.  My report:  I usually do very well with roulette, but this time I lost money playing that game. 

  Slots?  This baffles me.  As I walk around the casinos, I don't see anyone winning anything of substance.  I threw a few hundred into the slot machines and I might as well flushed it.  So, all you slot players on LCB...hmmm...I DON'T GET IT!

  My big suprise was blackjack.  I ended up doing very well on that.  Enough to turn my black-chip massage into a "four hand special."  So, Shelli, if you (or anyone else) want the details on that one, you better PM me!  haha!  Sounds like it would be TMI for this thread!

  But....all in all a good trip.....its the way I relax.


  Welcome back - shame you didin't win on the roulette but glad you did well on the Blackjack.

  A "four hand special" sounds very interesting.  I might just have to find out exactly what that means.

  blue

  Dobro... sada sam kući. Moj izveštaj: Obično se odlično snalazim sa ruletom, ali ovaj put sam izgubio novac igrajući tu igru.

  Slots? Ovo me zbunjuje. Dok šetam po kockarnicama, ne vidim da neko dobija nešto značajno. Bacio sam nekoliko stotina u slot mašine i mogao bih da ih ispraznim. Dakle, svi vi slot igrači na LCB-u...hmmm...NE SHVATAM!

  Moje veliko iznenađenje je bio blackjack. Na kraju sam se dobro snašao u tome. Dovoljno da svoju masažu crnim čipovima pretvorim u „specijalnu za četiri ruke“. Dakle, Šeli, ako ti (ili bilo ko drugi) želiš detalje o tome, bolje da mi pošalješ PM! haha! Zvuči kao da bi to bio TMI za ovu temu!

  Ali....sve u svemu dobar put...tako se opuštam.


  Dobrodošli nazad – šteta što niste pobedili na ruletu, ali drago mi je što ste dobro prošli na Blackjack-u.

  „Specijal za četiri ruke“ zvuči veoma zanimljivo. Možda ću samo morati da saznam šta to tačno znači.

  Plavi
 • Original engleski Prevod srpski

  blue!!!!  shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked

  Oh My!!!!!!

  Plavi!!!! shockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshocked

  O Bože!!!!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  @ ACGOFER......Family visit my a$$.....lol, knew you couldn't resist!!    grin

  @ ACGOFER......Porodica poseti moj a$$.....lol, znao sam da ne možeš da odoliš!! grin

 • Original engleski Prevod srpski

  LMAO....Satan.....

  Seriously, my biological father is dying so I am going to say goodbye to him on Sat. And then Sun a.m. I'm gonna hop on a bus down to A/C for a few hrs. while Dave takes Gianna to visit the fam. Then I'm driving back to VA w/Gianna on Monday morning, while he has business meetings in NJ Till Wed.
  If you like, you can come stay with me Mon-Wed. Let me know. We could sit on the couches, have some Vodkas again, and talk sh*t while we spin away!!!!

  But this time I'm just going to A/C by myself- probably to drown my sorrows about my father. But I've got my comps in for April...pick a date, and I'll book the room.
  kiss

  LMAO.... Satana.....

  Ozbiljno, moj biološki otac umire pa ću se oprostiti od njega u subotu. A onda ću Sunce uskočiti u autobus do klima uređaja na nekoliko sati. dok Dejv vodi Đanu u posetu porodici. Onda se vraćam u VA sa Giannom u ponedeljak ujutru, dok on ima poslovne sastanke u NJ do srede.
  Ako želite, možete doći kod mene od ponedeljka do srede. Javi mi. Mogli bismo da sednemo na kauče, ponovo popijemo malo vodke i da pričamo s**t dok se vrtimo!!!!

  Ali ovaj put samo idem na klima uređaj - verovatno da utopim tugu zbog oca. Ali imam svoje kompenzacije za april...izaberite datum, a ja ću rezervisati sobu.
  kiss

 • Original engleski Prevod srpski

  my daughters name is jiana pronounced the same as gianna is that your daughters name ac?

  moje ćerke se zovu jiana izgovara se isto kao i đana je da se vaše ćerke zovu ac?

 • Original engleski Prevod srpski

  Yes it is. That's a cool spelling for her name you got!  wink

  We had to go the Italian route w/her name

  Da, jeste. To je super pravopis za njeno ime! wink

  Morali smo ići italijanskim putem sa njenim imenom

 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks love that name its beautiful either way you spell it!....sorry to hear about your dad btw thats gotta be hard.

  Hvala, volim to ime je prelepo kako ga napišete!.... Žao mi je što čujem za tvog tatu, btv, to mora da je teško.

 • Original engleski Prevod srpski

  ac...you use a great strategy!  Hmmmm...you didn't rule out the good, reliable 2 hander!

  ac...koristiš odličnu strategiju! Hmmmm...niste isključili dobrog, pouzdanog 2 hendera!

 • Original engleski Prevod srpski

  blueday.....just PM me and I'll fill you in on the "four hand" massage.

  Ha!

  bluedai.....samo mi pošaljite PM i ja ću vam objasniti "četvororučnu" masažu.

  Ha!

 • Original engleski Prevod srpski

  Haha, Doc!

  No, I did not.  tongue

  I can see this thread quickly turning into a 'naughty' thread.

  Haha, doktore!

  Ne nisam. tongue

  Vidim da se ova nit brzo pretvara u 'nestašnu' nit.

 • Original engleski Prevod srpski
  Doc is our resident naughty boy at LCB!! He adds the spice and occasional
  hot steaming moments to his posts and our thoughts!

  Lips
  Doc je naš rezident nevaljao dečak u LCB!! Dodaje začin i povremeno
  vruće parne trenutke njegovim objavama i našim mislima!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  blue!!!!  shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked

  Oh My!!!!!!
  Heh heh - I did ask the question and now I know!!!!    tongue tongue tongue

  blue

  Plavi!!!! shockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshocked

  O Bože!!!!!!
  He he - postavio sam pitanje i sad znam!!!! tonguetonguetongue

  Plavi

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 23 dana
155

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
19

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
68

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats