Vip Lounge kazino

8,314
pregleda
12
odgovora
Poslednja objava postavila pre 16 godina zuga
jogik
 • Započeto
 • jogik
 • Germany Newbie 7
 • Poslednja aktivnost pre 7 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Da li je neko nedavno naišao na neka nova zanimljiva onlajn kazina? Imam ideju da su isplate u novim kazinima veće, pa želim da proverim.

  Pročitajte
 • FlipVager Casino pregled Bonus za registraciju: 100% do €1,000 5% Cashback Bonus Samo novi kupci. T&C se primenjuju. 18+. Ova ponuda nije dostupna za igrače koji žive u Ontariju. Kanadski...

  Pročitajte
 • Red Stag Casino - Ekskluzivni $200 Majski Freeroll turnir KAKO DA UNESE: OVAJ TURNIR JE DOSTUPAN ZA SVE ČLANOVE LCB. AKO ŽELITE DA UČESTVUJETE NA OVOM TURNIRU ONDA TREBA DA OBJAVITE BROJ VAŠEG...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello Together, I has sometimes a question to You. I have announced myself in the casino Vip lounge. Then I opened a real money account and accepted to the 50 dollars of bonus. I played as long as and did from the 50 dollar of 243 dollars. With the state of 105 dollars and after I had won the Bonusbedingeungen to the payment I paid by Neteller 5 dollars of one around my profit with 190 dollars to let pay. I played my account high on 247 dollars and wanted to pay off of it 103 llassen and with the rest weiterspielen. All at once the account which was away won geld was closed to me. When I complained, one said to me, one transfers my payment of 5 dollars to me back, but the rest is away. Now my question to You . is this legally or can act one a little bit against it?? Thank you for your answers. HP: Should the current practise of this casino be, is not in order. Greetings Jogik

  Zdravo Zajedno, ponekad imam pitanje za Vas. Oglasio sam se u kazino Vip salonu. Zatim sam otvorio račun za pravi novac i prihvatio bonus od 50 dolara. Igrao sam koliko i od 50 dolara od 243 dolara. Sa stanjem od 105 dolara i nakon što sam osvojio Bonusbedingeungen na uplatu, platio sam Neteller-u 5 dolara od jednog oko mog profita sa 190 dolara da pustim da platim. Igrao sam na svom nalogu visoko na 247 dolara i hteo sam da otplatim 103 llassena i sa ostatkom veiterspielen. Odjednom mi je zatvoren račun koji je bio u gostima. Kada sam se požalio, jedan mi je rekao, jedan mi vraća moju uplatu od 5 dolara, ali ostatak je odsutan. Sada moje pitanje za Vas. da li je ovo legalno ili se može malo postupiti protiv toga?? Hvala vam na odgovorima. HP: Da li bi sadašnja praksa ovog kazina bila, nije u redu. Pozdrav Jogik

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Jogik, I have contact VIP Lounge and to get to the bottom of this I need your VIP Lounge Casino username so they can investigate for me.  smiley

  Zdravo Jogik, kontaktirao sam VIP Lounge i da bih došao do dna ovoga, potrebno mi je vaše VIP Lounge Casino korisničko ime kako bi mogli da istraže umesto mene. smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello, thank you for yours nachricht . my account name was Jogik. I would be glad if you could reach something. Thank you nicely many greetings

  Zdravo, hvala vam za vaš nachricht . moj nalog se zvao Jogik. Bilo bi mi drago kada biste uspeli da postignete nešto. Hvala lepo puno pozdrava

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello Together, I has sometimes a question to You. I have announced myself in the casino Vip lounge. Then I opened a real money account and accepted to the 50 dollars of bonus. I played as long as and did from the 50 dollar of 243 dollars. With the state of 105 dollars and after I had won the Bonusbedingeungen to the payment I paid by Neteller 5 dollars of one around my profit with 190 dollars to let pay. I played my account high on 247 dollars and wanted to pay off of it 103 llassen and with the rest weiterspielen. All at once the account which was away won geld was closed to me. When I complained, one said to me, one transfers my payment of 5 dollars to me back, but the rest is away. Now my question to You . is this legally or can act one a little bit against it?? Thank you for your answers. HP: Should the current practise of this casino be, is not in order. Greetings Jogik
  THE SAME THING HAPPENED TO ME, WAS WINNING THEN I WAS BLOCKED OUT

  Zdravo Zajedno, ponekad imam pitanje za Vas. Oglasio sam se u kazino Vip salonu. Onda sam otvorio račun za pravi novac i prihvatio bonus od 50 dolara. Igrao sam koliko i od 50 dolara od 243 dolara. Sa stanjem od 105 dolara i nakon što sam osvojio Bonusbedingeungen na uplatu, platio sam Neteller-u 5 dolara od jednog oko mog profita sa 190 dolara da pustim da platim. Igrao sam na svom nalogu visoko na 247 dolara i hteo sam da otplatim 103 llassena i sa ostatkom veiterspielen. Odjednom mi je zatvoren račun koji je bio u gostima. Kada sam se požalio, jedan mi je rekao, jedan mi vraća moju uplatu od 5 dolara, ali ostatak je odsutan. Sada moje pitanje za Vas. da li je ovo legalno ili se može malo postupiti protiv toga?? Hvala vam na odgovorima. HP: Trebalo bi da postoji trenutna praksa ovog kazina, nije u redu. Pozdrav Jogik
  ISTO SE MI DESILO, POBEĐIVAO ONDA BIO BLOKIRAN
 • Original engleski Prevod srpski

  After I requested for the payment of 103 dollars, I won as said over again and my player's account was on 144 dollars. Then you closed to me my account. After I complained, you opened the player's account again, but the Money was away.

  Nakon što sam zatražio isplatu od 103 dolara, ponovo sam pobedio kao što je rečeno i moj račun igrača je bio na 144 dolara. Onda si mi zatvorio moj nalog. Nakon što sam se požalio, ponovo ste otvorili račun igrača, ali novca nije bilo.

 • Original engleski Prevod srpski

  jogik, I have been informed you will be paid $50 which is the maximum withdrawl on the bonus. smiley

  What happened was, he used the free $50.00 chip and based on the rules the only amount he could cash out was the free $50.00. But he was up more than the free chip so he made a deposit of $5.00 to try and claim more than the free chip.

  jogik, obavešten sam da ćete biti plaćeni $50 što je maksimalno povlačenje bonusa. smiley

  Ono što se dogodilo je da je koristio besplatni čip od 50,00 dolara i na osnovu pravila jedini iznos koji je mogao da unovči je besplatnih 50,00 dolara. Ali on je bio više od besplatnog čipa, pa je napravio depozit od 5,00 dolara da pokuša da dobije više od besplatnog čipa.
 • Original engleski Prevod srpski

  What now is that called?? What can I reach with the initial 50 dollar? I began with the 50 dollar and from this 247 dollar made. How much could one let that disburse??

  Kako se to sad zove?? Šta mogu da postignem sa početnih 50 dolara? Počeo sam sa 50 dolara i od ovih 247 dolara napravio. Koliko se može dozvoliti da se to isplati??

 • Original engleski Prevod srpski

  The terms of the bonus state you can only withdrawl $50 once the wagering requirments have been met.

  Uslovi bonusa navode da možete povući samo 50 dolara kada se ispune uslovi za klađenje.

 • Original engleski Prevod srpski

  Yes, I had fulfilled nevertheless. That is so not correct, as those described that to you. Also the won dollar are away also if there only 50 be after those your rules... Now is a deposit bonus, or which is that now concretely??

  Da, ipak sam ispunio. To nije tačno, kako su vam oni to opisali. Takođe osvojeni dolari su odsutni i ako ih ima samo 50 po tim vašim pravilima... Sad je bonus na depozit, ili šta je to sada konkretno??

 • Original engleski Prevod srpski

  Finding it very hard to understand you jogik sad

  But with that bonus the most you can withdraw is $50, and to do that you need to complete the wagering requirments and also make a deposit to confirm you are legit.

  Veoma mi je teško razumeti te jogik sad

  Ali uz taj bonus najviše što možete da povučete je 50 dolara, a da biste to uradili morate da ispunite uslove za klađenje i takođe napravite depozit da biste potvrdili da ste legitimni.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello, here a message at LCB. I thank you you for your troubles, Viplonge casino, to me 50 dollar transferred, am a fine course. I wish a glad and above all a healthy new year you and your family. Many greet and thanks again.

  J

  Zdravo, evo poruke na LCB. Zahvaljujem vam na vašim mukama, Viplonge kazino, meni je prebačeno 50 dolara, dobar sam kurs. Želim Vama i Vašoj porodici srećnu i pre svega zdravu novu godinu. Mnogi pozdravljaju i još jednom hvala.

  J

 • Original engleski Prevod srpski

  Glad to see you got the money  wink

  Drago mi je da ste dobili novac wink

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 23 dana
155

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
19

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
68

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats