Dobro. ne, nisam to uradio!

2,022
pregleda
3
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina PMM2008
genenco
 • Započeto
 • genenco
 • United States Mighty! Member 3032
 • Poslednja aktivnost pre 5 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski


  OK, so bear with me...

  This morning Dawned bright and clear. I know this because I got up at 2:45 AM!!.

  I awoke at 1:15 AM, but tried to go back to sleep. Gave up and hour later and went downstairs. (Quietly as Landlord was still snoozing..damn him) and turned on coffee and had a smoke (Cough)

  At 6:28 Am (Or so) I went to the local (9 miles away) Win-Co and did my shopping. I trundled around a nicer cart then usual and found something I had seen, but never checked out. Carne-asada Or just thin sliced meat. Hmmm...Ohhh..NOW I SEE...

  "Sandwiches" light go off in head..(Blinded, I end up picking the higher priced one..damn)

  Here all this time I had thought it was some sort of specially sliced meat that only Hispanics liked..(Silly me!) Sight returns and I continue shopping. Butter, creamer (Ouch..$3.28 each, last time it was $2.18 ea..shoot) Eggs..(Crossing my fingers for some double yolkers..Grade A extra Large (That poor chicken!)

  Finish with it and a $68 price tage. (I actually hit a bill of $53, but wanted $15 for "Other stuff" and so I loaded my "Old Lady Cart" (You've obviously seen them, little 1' by 1' by 2' little carts little old ladies push with a few things on the sidewalk) and headed to the exit. stopping only to spend $5 towards some scratchers. $5 wasn't accepted by the machine..Not about to put the $10 in..Sigh and leave.

  (Side note: I worked in Houston, MO at the Durham plant, we made those huge green electrical boxes and I was 46 and lifting (By myself) those doors which were made of 16-12 gauge steel. Those doors (At 12 gauge) weighed 110 lbs and I'm doing it alone, so I my arms (At 49) aren't what they used to be. That's why the "Little Old Ladies Cart")

  I then trundle back to bus stop, wait 30 min and then get home and put away food (Except for a section off the 2' hero I bought) munch and then head to Jantzen Beach and the Tobacco Store) I arrive a bit early, so I hit the bar.

  After 30 min, I'm down about $60 and then hit another bar (There's 10 bars I believe in one building) all devoted to gambling/drinking/food (Damn good burgers at Rachel's BTW). I then run $80 into machine and pull out $290.

  I cash out and then I got stupid. I had a beer. I drink only mildly (About 1 every other month usually) and so, in 5 min I'm a bit relaxed..Tooo relaxed. I then repay machine for $60 and then remember smokes. I head out, buy the 1 lb special $40 and 2 boxes of tubes and a small "Swedish Delight" cigar (Those Swedes are masochists if they smoke that crap!) Total damage was $47

  I then had a brain cell not explode and stashed $60 away. I then went back to bar. Nuff said...I get home with tobacco, food is put away and Landlord has the final $50.I have my food, smokes, happy landlord...I guess then this should be a good week...(still have $20 in bank too.

  So, nothing scanned..But then I realize I'd better back off online stuff till I do have the car, otherwise I'll never get one.Bad enough I can still get to OR, just have to remember to NOT CROSS THE STREET next time!

  (Excuse me while I kick my ass around block a few times)

  So, what have the rest of you been doing?


  OK, strpi me...

  Jutros je osvanulo vedro i jasno. Znam ovo jer sam ustao u 2:45 ujutro!!.

  Probudio sam se u 01:15, ali sam pokušao da zaspim. Odustao je i sat kasnije i otišao dole. (Tiho dok je stanodavac još dremao..proklet bio) i uključio kafu i popušio (kašalj)

  U 6:28 ujutro (ili tako nešto) otišao sam u lokalni (9 milja daleko) Vin-Co i obavio kupovinu. Prošetao sam oko lepših kolica nego inače i našao nešto što sam video, ali nikad nisam odjavio. Carne-asada Ili samo tanko isečeno meso. Hmmm...Ohhh..SAD VIDIM...

  Svetlo za sendviče se gasi u glavi.. (Zaslepljen, na kraju biram skuplji.. dođavola)

  Ovde sam sve ovo vreme mislio da je to neka vrsta posebno isečenog mesa koje vole samo Hispanoamerikanci.. (Smešno ja!) Pogled se vraća i ja nastavljam da kupujem. Maslac, krema (Jao... 3,28 dolara svaki, poslednji put je bilo 2,18 dolara po komadu) Jaja.. (Skrstim prste da tražim dupla žumanca.. Ekstra velika ocena A (Ta jadna kokoška!)

  Završite sa tim i cenom od 68 dolara. (Zapravo sam pogodio račun od 53 dolara, ali sam želeo 15 dolara za „Ostale stvari” i zato sam utovario svoja „Kolica za staru damu” (očigledno ste ih videli, mala kolica veličine 1 sa 1 sa 2 male stare dame guraju sa nekoliko stvari na trotoaru) i uputio se ka izlazu. zaustavio se samo da bi potrošio 5 dolara na neke grebalice. 5 dolara nije prihvatila mašina.. Ne nameravam da staviš 10 dolara unutra.. Uzdahni i odlazi.

  (Napomena: Radio sam u Hjustonu, MO u fabrici Durham, napravili smo te ogromne zelene električne kutije i imao sam 46 godina i podizao sam (sam) ta vrata koja su bila napravljena od čelika 16-12. Ta vrata (na 12 gauge ) imao je 110 funti i radim sam, tako da moje ruke (sa 49 godina) više nisu ono što su bile. Zato su „Male stare dame kolica“)

  Zatim se vraćam do autobuske stanice, čekam 30 minuta i onda se vraćam kući i odlažem hranu (osim odeljka od heroja od 2' koji sam kupio) jedem i onda odlazim do plaže Jantzen i prodavnice duvana) Dolazim malo ranije, pa sam udario u šipku.

  Posle 30 minuta, izgubio sam oko 60 dolara, a zatim udario u drugi bar (verujem da postoji 10 barova u jednoj zgradi) koji su svi posvećeni kockanju/piću/hrani (prokleto dobri hamburgeri u Rachel's BTV). Zatim ubacim 80 dolara u mašinu i izvučem 290 dolara.

  Isplatim i onda sam postao glup. Popio sam pivo. Pijem samo blago (obično oko 1 svakog drugog meseca) i tako, za 5 min sam malo opušten..Previše opušten. Zatim otplaćujem mašini 60 dolara i onda se sećam dima. Odlazim, kupujem specijalnih 40 dolara od 1 funte i 2 kutije tuba i malu cigaru "Svedish Delight" (Ti Šveđani su mazohisti ako puše to sranje!) Ukupna šteta je bila 47 dolara.

  Tada sam rekao da moždana ćelija nije eksplodirala i sakrio sam 60 dolara. Onda sam se vratio u bar. Nuff je rekao... Dolazim kući sa duvanom, hrana je odložena i stanodavac ima poslednjih 50 dolara. Imam svoju hranu, pušim, srećnog stanodavca... pretpostavljam da bi ovo trebalo da bude dobra nedelja... (još uvek imam 20 dolara i u banci.

  Dakle, ništa nije skenirano.. Ali onda shvatim da je bolje da odustanem od stvari na mreži dok ne dobijem auto, inače ga nikada neću dobiti. Dovoljno loše što još uvek mogu da stignem do ILI, samo moram da zapamtim da NE PREĐEM ULICA sledeći put!

  (Izvinite dok se nekoliko puta razbijem oko bloka)

  Pa, šta ste vi ostali radili?
 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Gene,

  Thanks for sharing a day in a life of Gene! But what i really want to know is......you hit an awful lot of bars....just how many beers did you have........wink!

  Lips

  Zdravo Gene,

  Hvala što ste podelili jedan dan u životu Džina! Ali ono što zaista želim da znam je ...... udario si u strašno puno šipki .... koliko si samo piva popio........namigni!

  Usne

 • Original engleski Prevod srpski

  Genenco:
        I enjoy reading your posts so much. They make me laugh. They are so true to life. 
          Keep them coming!!!!
                                                        PMM2008

  Genenco:
  Mnogo uživam čitajući vaše postove. Zasmejavaju me. Oni su tako verni životu.
  Neka dolaze!!!!
  PMM2008

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
59

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 10 dana
85

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
2

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita