Koliko sam pranja svinja dobio

5,469
pregleda
5
odgovora
Poslednja objava postavila pre 15 godina Greengem
Greengem
 • Započeto
 • Greengem
 • New Zealand Sr.Newbie 17
 • Poslednja aktivnost pre 7 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Zdravo LCB'ers, Hajde da istražimo sve prednosti Pai'n'Plai kazina - a ovaj naš tester je posetio Boost Casino. Pogledajte naš kompletan izveštaj, ali evo najvažnijih stvari: Tester kazina:...

  Pročitajte
 • Crazibit.io kazino pregled Bonus za registraciju: 180% bonus do 20.000 dolara 2. bonus na depozit: 240% bonus do 40.000 dolara 3. bonus na depozit: 300% bonusa do 60.000 dolara 4. bonus na depozit:...

  Pročitajte
 • RollKSO Casino pregled Bonus za registraciju: 125% do $/€1000 + 200 besplatnih okretaja Bonus za registraciju - Kanada: 125% do 1500 CAD + 200 besplatnih okretaja Bonus za registraciju - Novi...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi

  I went to the letter box two days ago and there was a Gold CD (amount $1500) from Golden Tiger who are part of Casino Rewards.  Put the CD into the hard drive, it down loaded and I could not activate to play.  Spoke to online help and was told that I was not entitled to play.  Why send me a CD telling me that I have won $1500 and that very few people are sent the Gold one?

  Zdravo

  Otišao sam u poštanski sandučić pre dva dana i tamo je bio zlatni CD (iznos od $1500) od Golden Tiger-a koji je deo Casino Revards-a. Stavite CD u čvrsti disk, učitao se i nisam mogao da se aktiviram za reprodukciju. Razgovarao sam sa onlajn pomoći i rečeno mi je da nemam pravo da igram. Zašto mi šaljete CD sa porukom da sam osvojio 1500 dolara i da vrlo malo ljudi dobija zlatni?

 • Original engleski Prevod srpski

  why did it say you were not entitled??

  zašto je pisalo da nemaš pravo??

 • Original engleski Prevod srpski

  Because I had played the bonus else where in 2006.  First time I recieved the awful CD.  Apparently one of Casino Rewards casinos.  I complained to Golden Tiger and the Casino Rewards group 5 days ago and I have not recieved a reply. 

  Zato što sam igrao bonus negde drugde 2006. Prvi put sam dobio užasan CD. Očigledno jedan od kazina Casino Revards. Žalio sam se Golden Tiger-u i Casino Revards grupi pre 5 dana i nisam dobio odgovor.

 • Original engleski Prevod srpski

  so sorry to hear that, but you have to used to it.  I get sent tons of stuff via email and snail mail that dont work.  I deposit on a regular basis at palace of chance and cool cat, every week.  When i get sent codes I try them at these two places and they wont go thru because you cannot have 2 free chips in a row, but, boy they take my deposits in a hurry without any winnings!!  Seems to me that they would be more than willing to offer more codes in a row just to keep players coming back and depositing.

  tako mi je žao što to čujem, ali moraš se naviknuti. Dobijam tone stvari putem e-pošte i pošte koje ne rade. Polažem redovno u palati šanse i cool cat, svake nedelje. Kada mi pošalju šifre, probam ih na ova dva mesta i neće proći jer ne možete imati 2 besplatna čipa zaredom, ali momče oni u žurbi uzimaju moje depozite bez ikakvih dobitaka!! Čini mi se da bi bili više nego voljni da ponude više kodova zaredom samo da bi se igrači vraćali i deponovali.

 • Original engleski Prevod srpski

  Rhonda46

  Thank you for your response, inparticular what a shark some casino operators are.  What concerns me the most is that a CD gets sent, with a convincing letter that a person has actually been selected and qualifies.  On actioning the CD and letter it is made out by the casino that the offer has already been used.  I have no recall of playing a $1500 bonus with the offer in 2006 in any of Casino Rewards casino.  I doubt any such offer has been repeated. 

  I will elaborate on key contents of the letter:
  Congratulations you got a gold CD
  You are one of the lucky few to receive a coveted gold CD from prestigious Golden Tiger Casino which means...
  You have won $1500 - prize only valid if you are ****** ****** of *******...
  $1500 and 60 minutes to win big
  Happy gaming and we hope you enjoy playing your $1500 at Golden Tiger Casino

  I noticed in very small print * keep up to $200 of your winings.  Please read terms and conditions carefully before playing.

  I did not solicit the casino, they solicited me. ::)

  Rhonda46

  Hvala vam na odgovoru, posebno kakva su ajkula neki operateri kazina. Ono što me najviše brine je da se pošalje CD sa ubedljivim pismom da je osoba zaista izabrana i kvalifikovana. Prilikom postupanja sa CD-a i pisma kazino konstatuje da je ponuda već iskorišćena. Ne sećam se da sam igrao bonus od $1500 sa ponudom 2006. godine u bilo kom od Casino Revards kazina. Sumnjam da je bilo koja takva ponuda ponovljena.

  Detaljnije ću objasniti ključni sadržaj pisma:
  Čestitamo, dobili ste zlatni CD
  Vi ste jedan od retkih srećnika koji su dobili željeni zlatni CD od prestižnog Golden Tiger Casina, što znači...
  Osvojili ste $1500 - nagrada važi samo ako ste ****** ****** od ******...
  $1500 i 60 minuta za veliku pobedu
  Srećno igranje i nadamo se da ćete uživati u igranju svojih $1500 u Golden Tiger Casinu

  Primetio sam veoma sitnim slovima * zadržite do 200 dolara svog dobitka. Pažljivo pročitajte uslove i odredbe pre igranja.

  Nisam tražio kazino, oni su tražili mene. ::)

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
11

Coinbets777 - Ekskluzivni besplatni čipovi Samo novi igrači - OK! $25 $30 $45 Besplatni čipovi Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA , odu na Blagajnu i aktiviraju...
Coinbets777 Ekskluzivni bonus bez depozita

Dzile
Dzile Serbia pre 14 dana
112

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
13

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita