Šta biste mislili o LCB krstarenju?

5,899
pregleda
14
odgovora
Poslednja objava postavila pre 15 godina pokergranni
trpschick
 • Započeto
 • trpschick
 • United States Hero Member 795
 • Poslednja aktivnost pre 4 godine

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Jackpoti Casino - Ekskluzivni bonus za registraciju Samo za nove igrače - igrači iz Nemačke dobrodošli! Iznos: 150% do 500 € Kako da dobijem bonus: Igrači se moraju registrovati preko našeg...

  Pročitajte
 • FlipVager Casino pregled Bonus za registraciju: 100% do €1,000 5% Cashback Bonus Samo novi kupci. T&C se primenjuju. 18+. Ova ponuda nije dostupna za igrače koji žive u Ontariju. Kanadski...

  Pročitajte
 • Casino Ektreme - Ekskluzivni $340 Majski Freeroll turnir US OK! Nagradni fond: 340 dolara Dostupno samo u verziji Instant Plai! Morate imati račun u USD - DA Naziv turnira: LCBEKS1MAI23 Prva 3 mesta...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Just wanted to throw out the possibility of organizing a cruise for LCB members! I was just contemplating something like that, thinking that it would be a fun way for everyone to meet the members of our fantastic forum! Anyone that might be interested please post your name and location. I will give more details after I have researched this further based on interest!

  Samo sam hteo da izbacim mogućnost organizovanja krstarenja za članove LCB-a! Upravo sam razmišljao o tako nečemu, misleći da bi to bio zabavan način da se svi upoznaju sa članovima našeg fantastičnog foruma! Svako ko bi mogao biti zainteresovan neka objavi svoje ime i lokaciju. Daću više detalja nakon što ovo dalje istražim na osnovu interesovanja!

 • Original engleski Prevod srpski

  Not sure how it would all work out with so many people all over the world belonging to our great site, but if it was possible I would be game for it.
  Michigan USA    PMM2008

  Nisam siguran kako bi sve funkcionisalo sa toliko ljudi širom sveta koji pripadaju našem sjajnom sajtu, ali da je moguće, bio bih igra za to.
  Mičigen SAD PMM2008

 • Original engleski Prevod srpski

  this would be possible if we can have our "International Gambler Holiday", all of us can go on a vacation, let say for a week and also getting paid from the casinos, lol

  ovo bi bilo moguće ako bismo mogli da imamo naš "međunarodni odmor kockara", svi možemo da idemo na odmor, recimo na nedelju dana, a takođe i da budemo plaćeni iz kazina, lol

 • Original engleski Prevod srpski

  it would have to be a gambling cruise..hahahaha grin

  moralo bi da bude kockarsko krstarenje..hahahaha grin

 • Original engleski Prevod srpski

  All of the ships have a full casino (YEAH!!!!!) BJ, Craps, slots, poker...you name it they got it! The bigger the ship the bigger the casino. As a matter of fact, I am taking a short jaunt for 4 days coming up in a couple of weeks. My ship sails from Miami to Key West and then to Cozumel Mexico. Just thought it might be fun to see if maybe we could put together something fun. Keep the thread going and I will start my research and let you guys know what I can come up with.


  it would have to be a gambling cruise..hahahaha grin

  Svi brodovi imaju pun kazino (DA!!!!!) BJ, kockanje, slotove, poker... samo tako, dobili su! Što je veći brod to je veći kazino. U stvari, idem na kratku vožnju od 4 dana koja dolazi za nekoliko nedelja. Moj brod plovi od Majamija do Ki Vesta, a zatim do Kozumela u Meksiku. Samo sam pomislio da bi bilo zabavno videti da li bismo mogli da sastavimo nešto zabavno. Nastavite sa temom i ja ću započeti svoje istraživanje i obavestiti vas do čega mogu da dođem.


  moralo bi da bude kockarsko krstarenje..hahahaha grin
 • Original engleski Prevod srpski

  Wooooooo Hooooooo sounds fun!!!

  Vooooooo Hooooooo zvuči zabavno!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  what a great idea....wow.  if i can get money im in.  i will get
  a plane to the boat and gamble with u all on the boat.
  discuss strategies in person and have fun.  i plan to get drunk
  and play roulette and slots! cant wait! get rich quick, hope
  for me and u all!  grin

  kakva sjajna ideja.... vau. ako mogu da ubacim novac. dobiću
  avionom do čamca i kockajte se sa svima vama na brodu.
  razgovarajte o strategijama lično i zabavite se. planiram da se napijem
  i igrajte rulet i slotove! jedva čekam! brzo se obogati, nadam se
  za mene i sve vas! grin

 • Original engleski Prevod srpski

  It's a great idea and I'd be happy to go, as I've never been on a cruise!

  I just think its going to be rough finding a time that fits! But what the hey, if someone really wanted to go, they'd make time!  grin

  I'm in Las Vegas, fabulous Sin City, USA.

  Stay Lucky,
  Pokergranni  wink

  To je odlična ideja i rado bih otišao, jer nikada nisam bio na krstarenju!

  Samo mislim da će biti teško pronaći vreme koje odgovara! Ali šta hej, ako bi neko zaista želeo da ide, našao bi vremena! grin

  Ja sam u Las Vegasu, fantastičnom Gradu greha, SAD.

  ostani srećni,
  Pokergranni wink

 • Original engleski Prevod srpski

  ....and I just told my therapist that I wasn't going to gamble anymore.

  Hahahahahahahahahhahahahahahah!!!!!!!!!!!!!!!! grin

  Last week I won so much money...and now, well you know how it goes..and goes  ::)

  I will have to start over again, and put some away this time!

  Then I think it sounds awesome.  It would be cool to meet everyone.. and get

  something for my money for a change!!  cheesy

  ....i upravo sam rekla svom terapeutu da se više neću kockati.

  Hahahahahahahahhahahahahahah!!!!!!!!!!!!!!!! grin

  Prošle nedelje sam osvojio toliko novca...a sada, pa znaš kako to ide...i ide ::)

  Moraću da počnem iznova, i ovaj put ostavim neke!

  Onda mislim da zvuči sjajno. Bilo bi super upoznati sve.. i dobiti

  nešto za moj novac za promenu!! cheesy

 • Original engleski Prevod srpski

  I think it would be a great way to unite our lcb family and as others  has posted we could do what brought us together ---gamble lol.

  Mislim da bi to bio odličan način da ujedinimo našu lcb porodicu i kao što su drugi objavili mogli bismo da uradimo ono što nas je spojilo ---kockamo lol.

 • Original engleski Prevod srpski

  POKERGRANNI...WHAT AN AWESOME AVATAR!! It makes me smile everytime I look at it..thank-you!!

  How's life in Sin City?  Another place I'd love to go have some fun..

  POKERGRANNI...KAKO ODLIČAN AVATAR!! Nasmeje me svaki put kad ga pogledam..hvala!!

  Kakav je život u Gradu greha? Još jedno mesto na koje bih voleo da se zabavim..

 • Original engleski Prevod srpski

  GREAT IDEA!!  SIN CITY SOUNDS GOOD 2 ME! 

  Hey Pokergranni, If I go down there again for my b-day (September 30) I will have to look u up for sure!!!

  ODLIČNA IDEJA!! SIN CITI ZVUČI DOBRO 2 ME!

  Hej Pokergranni, ako ponovo odem tamo za moj dan rođenja (30. septembar) moraću da te potražim sigurno!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  Sounds like fun..  Mich not to far away from Penn USA!!~

  Zvuči zabavno.. Mich nije daleko od Penn USA!!~

 • Original engleski Prevod srpski

  Hey Shelli,

  You bet ya!  grin

  It always helps to know a local in a tourist town. Just remind me a bit in advance!

  Stay Lucky,
  Pokergranni  wink

  Hej Šeli,

  Možete se kladiti! grin

  Uvek je od pomoći poznavati meštana u turističkom gradu. Samo me podsetite malo unapred!

  ostani srećni,
  Pokergranni wink

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 23 dana
155

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
19

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
68

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats