Koji je vaš omiljeni kostim za Noć veštica?

3,877
pregleda
12
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina genenco
Lipstick
 • Započeto
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • Poslednja aktivnost pre mesec dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Vild Casino - Ekskluzivni bonus na prvi depozit Samo za nove igrače! Igrači iz Nemačke dobrodošli. 260% do 1.000 dolara Kako dobiti bonus: Novi igrači moraju da se registruju preko našeg LINKA...

  Pročitajte
 • MrO Casino - Ekskluzivni bonus na prvi depozit Samo novi igrači - igrači iz Nemačke dobrodošli! 450% do 10.000 dolara Kako da dobijem bonus: Igrači se moraju prijaviti preko našeg LINKA ,...

  Pročitajte
 • vallaceBet Casino - Spring To Infiniti Promocija važi: 04. mart 2024. - 24. mart 2024. Nagradni fond: 1.000.000 €. Igre koje ispunjavaju uslove: Vazdan - Ako još uvek nemate nalog samo se...

  Pročitajte

  vallacebet kazino turniri

  1 360
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski
  Hi Members,

  I think it would be a great idea to post our fav costume and have a winner for Best Costume.......now if we only convince Admin and Zuga......wink!!!

  This one would certainly be fitting for LCB!!!!

  Zdravo članovi,

  Mislim da bi bila odlična ideja da objavimo naš omiljeni kostim i da imamo pobednika za najbolji kostim.......sad samo ako ubedimo Admina i Zugu......namigni!!!

  Ovaj bi sigurno odgovarao LCB!!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  how funny is THAT!

  wouldn't be caught dead in it though.. grin

  kako je to smešno!

  ipak ne bi bio uhvaćen mrtav u tome.. grin

 • Original engleski Prevod srpski
  What is your fav costume Nal  cheesy?

  Koji je tvoj omiljeni kostim Nal cheesy ?

 • Original engleski Prevod srpski

  Holding in front of me is a wooden picture frame (no picture) big enough so you can see my head and neck. What am I? I'm a mirror - a magical mirror...go ahead ask who is the handsomest of them all...and who do u see? soda...really? not bad eh? but then you also ask who the silliest one of them all would be....and well...dat probably would be the more correct answer....silly me =)

  Držanje ispred mene je a woo den okvir za slike (bez slike) dovoljno velik da mi možete videti glavu i vrat. šta sam ja? Ja sam ogledalo - magično ogledalo...samo napred pitaj ko je najlepši od svih...i koga vidiš? soda...stvarno? nije loše a? ali onda pitaš i ko bi bio najgluplji od svih....i dobro...to bi verovatno bio tačniji odgovor....blesavi ja =)

 • Original engleski Prevod srpski
  Cute soda, where have u been hun, haven't seen you lately.

  My favorite has to be a few years back when I was working 8-8 everyday and had no time to do anything.  My mom had bought my sons costumes, but I totally forgot about one for me.  So I went to WalMart at worn_outm on Halloween, we ALL KNOW how picked through everything is I couldn't find anything.  As I was about to give up hope, stuffed in the back of all the shelf I found it.  A crown, a wand and a sash!!!  No it wasn't Miss America, I was the "Queen of Everything"  (and of course I still am, hehe)
  Slatka soda, gde si bio, nisam te video u poslednje vreme.

  Moj favorit je sigurno pre nekoliko godina kada sam radio 8-8 svaki dan i nisam imao vremena da radim bilo šta. Moja mama je kupila mojim sinovima kostime, ali sam potpuno zaboravio na jedan za sebe. Pa sam otišao u ValMart u worn_out m na Noć veštica, SVI ZNAMO kako je sve probrano nisam mogao ništa da nađem. Kako sam se spremao da odustanem od nade, gurnut u zadnji deo police, našao sam ga. Kruna, štap i pojas!!! Ne, to nije bila mis Amerike, ja sam bila "kraljica svega" (i naravno još uvek jesam, hehe)
 • Original engleski Prevod srpski

  I don't know about favorite, but I can tell you what I HATE the most. When girls use Halloween as an excuse to dress as a total slut!! Com'n ladies what does Halloween have to do with how much your boobs are showing, or how short your skirt is??? I don't ever recall seeing any cops in leather uniforms, or nurses wearing skintight minis, or even Dorothy from the Wizard of Oz....I'm pretty sure she wore an over the knee length granny dress, Not a mini skirt, with knee high socks, 5 inch heels and a cut off top!! Shelly if you still plan on having that costume party for your son's B-Day, just take a look at all the girls who show up and I'm sure you'll agree...[lol, especially since your the mom here]

  Ne znam za favorita, ali mogu da vam kažem šta najviše MRZIM. Kada devojke koriste Noć veštica kao izgovor da se oblače kao totalna drolja!! Hajde dame, kakve veze ima Noć veštica sa tim koliko vam se pokazuju grudi, ili koliko vam je kratka suknja??? Ne sećam se da sam ikada video pandure u kožnim uniformama, ili medicinske sestre koje su nosile tesne minice, ili čak Doroti iz Čarobnjaka iz Oza... Prilično sam siguran da je nosila bakinu haljinu preko kolena, a ne mini suknju , sa čarapama do kolena, štiklama od 5 inča i odsečenim vrhom!! Šeli, ako još uvek planiraš da organizuješ tu kostimiranu zabavu za Dan rođenja svog sina, samo pogledaj sve devojke koje se pojave i siguran sam da ćeš se složiti... [lol, posebno pošto si ti mama ovde]

 • Original engleski Prevod srpski
  Girllllllllllllllllllll I can't agree with u more!!!  I am so happy I have sons, but I still have to worry about the FAST ASS girls!!  When I was in high school (A LONG TIME AGO, hehe)  I thought the girls that were Playboy Bunny's were slutty!!  Shoot these days a Playboy Bunny is like a NUN compared what the little tramps are wearing!
  Girlllllllllllllllllll Ne mogu se više složiti sa tobom!!! Tako sam srećan što imam sinove, ali još uvek moram da brinem o BRZODUZICAMA!! Kada sam bio u srednjoj školi (PRE DAVNO, hehe) mislio sam da su devojke koje su bile Plaiboi Bunni's droljave!! Snimite ovih dana Plaiboi zeka je kao časna sestra u poređenju sa onim što nose male skitnice!
 • Original engleski Prevod srpski

  I wore this last year and I becam the spot light... kiss  It is Asian Samurai-woo! so hot!!! grin

  Nosio sam ovo prošle godine i postao sam u centru pažnje... kiss To je azijski samuraj-vu! tako vruće!!! grin

 • Original engleski Prevod srpski
  What is it your admiring ...........the naughty.........the outfit or the dame tonster?

  I wouldn't mind a naughty male nurse!!!!


  tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue

  Lips
  Čemu se divite ........... nestašnoj......... odeći ili dami tonster?

  Ne bi mi smetala nestašna medicinska sestra!!!!


  tonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetongue

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski
  Anybody up for a game of hearts?

  Da li je neko spreman za igru srca?

 • Original engleski Prevod srpski

  I can't post a pic, but I heard some have debated coming naked and on roller skates..A pull toy...(URK!!) Not a party I'd attend if I knew that someone was coming as that..(It would take some guts too) smiley

  Ne mogu da postavim sliku, ali čuo sam da su neki raspravljali o tome da dođu goli i na rolerima... Igračka za povlačenje...(URK!!) Ne bih prisustvovao zabavi da sam znao da neko tako dolazi. .(Trebalo bi i hrabrosti) smiley

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
59

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 10 dana
85

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
2

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita