Kada je nezaštićeni seks u redu?

4,035
pregleda
11
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina AnythinGoes2
deleted_user
 • Započeto
 • deleted_user
 • Super Hero 1254
 • Poslednja aktivnost

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Osvojio sam preko 30k i prva dva otkupa su bila u redu od poslednjih 9550 depozit je odbijen 2 puta i zula neće vratiti sredstva na moj račun, kontaktirao sam svoju banku i oni su potvrdili da je...

  Pročitajte
 • Aloha! Ovde predstavljam Reel Fortune Casino da vam pomognem sa svim pitanjima u vezi sa našim kazinom i njegovim proizvodima. Reel Fortune je novi kazino koji su pokrenuli 20-godišnji veterani...

  Pročitajte

  Reel Fortune Casino podrška

  16 1.02 K
  pre 2 meseca
 • Zdravo, registrovao sam se u Kassino Casino, ali nisam dobio svoj dobitak od 3000 €. Igrao sam u kazinu bez bonus novca i nisam prekršio nikakva pravila. Kada sam verifikovan i želeo sam da...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Some people find the sensation of unprotected sex 'feels better' and others find it more intimate, a way of expressing trust and closeness. Some say simply 'with my partner, why not?'
  In today's world of sexually transmitted diseases, divorce rates (ie, more partners, infidelities) should partners ever consider having unprotected sex at all?

  My partner and I have been in a monogamous exclusive relationship for 3 months, and have been tested together.
  Do partners take that leap of faith and live in trust or should one always put themselves first and always demand protected sex in perpetuity

  Neki ljudi smatraju da je osećaj nezaštićenog seksa „bolje“, a drugi ga smatraju intimnijim, kao način izražavanja poverenja i bliskosti. Neki jednostavno kažu 'sa mojim partnerom, zašto ne?'
  U današnjem svetu polno prenosivih bolesti, stopa razvoda (tj. više partnera, neverstva) da li bi partneri uopšte trebalo da razmisle o nezaštićenom seksu?

  Moj partner i ja smo u monogamnoj ekskluzivnoj vezi 3 meseca i zajedno smo testirani.
  Da li partneri uzimaju taj skok vere i žive u poverenju ili treba uvek da stavljaju sebe na prvo mesto i uvek zahtevaju zaštićeni seks zauvek

 • Original engleski Prevod srpski

  Well, I'd say when 2 people are ready to have kids.

  Gay couple have been tested and they're clean.

  But what with the available stuff out there (Spermicidal jellies and other contraceptives, pills and such) then while they are NOT 100% protection, but the odds aren't bad.

  My opinion only..

  Pa, rekao bih kada su 2 osobe spremne da imaju decu.

  Gej parovi su testirani i čisti su.

  Ali šta je sa dostupnim stvarima (spermicidni žele i drugi kontraceptivi, pilule i slično) onda oni NISU 100% zaštita, ali šanse nisu loše.

  Moje mišljenje samo..

 • Original engleski Prevod srpski

  lol, id hope the straight couple get tested too wink...ain't a gay disease smiley

  lol, nadam se da će i strejt par biti testiran wink ...nije gej bolest smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  If you are in a trusting and honest relationship were both partners have been tested and are clean then there is nothing wrong with unprotected sex at all.

  On the other hand there are many many people who never have protected sex having that "it can't happen to me" attitude makes it a little more of a difficult.

  Tony

  Ako ste u poverljivoj i iskrenoj vezi u kojoj su oba partnera testirana i čisti, onda uopšte nema ništa loše u nezaštićenom seksu.

  S druge strane, ima mnogo ljudi koji nikada nisu imali zaštićeni seks, jer stav „to ne može da mi se desi“ čini to malo težim.

  Toni

 • Original engleski Prevod srpski
  Hi 13,

  I think that unprotected sex is not a good idea. It is not worth the risk of disease or unwanted pregnancy.

  Of course not wearing protection is much more pleasurable and is often the excuse for not using it. Unless you know your partner well and know where they have been, i think its the only option.

  Ask any person who has contracted a STD.......the answer is always the same....i was dumb. The same for pregnancy.....there is too many unwanted pregnancies. I find terrible that in some circumstances women use abortions as a means of protection.

  Know your partner.....then enjoy maximum pleasure!!

  Lips
  Zdravo 13,

  Mislim da nezaštićeni seks nije dobra ideja. Nije vredno rizika od bolesti ili neželjene trudnoće.

  Naravno, nenošenje zaštite je mnogo prijatnije i često je izgovor da je ne koristite. Osim ako dobro poznajete svog partnera i znate gde su bili, mislim da je to jedina opcija.

  Pitajte bilo koju osobu koja je dobila polno prenosive bolesti.......odgovor je uvek isti....bio sam glup. Isto i za trudnoću.....previše je neželjenih trudnoća. Užasno mi je da u nekim okolnostima žene koriste abortus kao sredstvo zaštite.

  Upoznajte svog partnera.....onda uživajte u maksimalnom zadovoljstvu!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  it'sthe scary part, that while you may believe you have an open and honest and trusting relationship, the reality is that sometimes partners cheat ;(

  to je zastrašujući deo, iako možda verujete da imate otvoren i iskren odnos i odnos od poverenja, stvarnost je da ponekad partneri varaju ;(

 • Original engleski Prevod srpski

  Yeah...unless you really know this person, you need to wear the old rubber!

  Da...osim ako stvarno ne poznajete ovu osobu, morate nositi staru gumu!

 • Original engleski Prevod srpski

  Well, I'd say when 2 people are ready to have kids.

  Gay couple have been tested and they're clean.

  But what with the available stuff out there (Spermicidal jellies and other contraceptives, pills and such) then while they are NOT 100% protection, but the odds aren't bad.

  My opinion only..


  I've tried unprotected sex...the feeling and pleasure are incomparable! But I don't practice it just because I'm not ready to have children!
  As for diseases...there isn't any contraception that can give 100% protection! Besides, I agree with 13oclock that even if you love and trust each other you can't be sure..."sometimes partners cheat"...It's our reality! sad a sad one but reality...

  Pa, rekao bih kada su 2 osobe spremne da imaju decu.

  Gej parovi su testirani i čisti su.

  Ali šta je sa dostupnim stvarima (spermicidni žele i drugi kontraceptivi, pilule i slično) onda oni NISU 100% zaštita, ali šanse nisu loše.

  Moje mišljenje samo..


  Probala sam nezaštićeni seks...osećaj i zadovoljstvo su neuporedivi! Ali ja to ne praktikujem samo zato što nisam spremna da imam decu!
  Što se bolesti tiče...nema kontracepcije koja može da pruži 100% zaštitu! Osim toga, slažem se sa 13oclock da čak i ako se volite i verujete jedno drugom ne možete biti sigurni..."partneri ponekad varaju"...To je naša realnost! sad tužno ali realnost...
 • Original engleski Prevod srpski

  Notice, you can tell I am over 40 because I said "rubber."  Ahhhhhhh!  I remember the good old days when a box of Trojan Rubbers had the picture of a warrior Roman's helmet!  Now, a box of Trojans has that silly, lovey-dovey couple on it.......**sigh**

  Primetite, možete reći da imam više od 40 godina jer sam rekao "guma". Ahhhhhhh! Sećam se dobrih starih vremena kada je kutija trojanskih guma imala sliku ratničkog rimskog šlema! Sada, kutija trojanaca ima onaj blesavi, ljupko-golubasti par na sebi......**uzdah**

 • Original engleski Prevod srpski

  lmao, you know i havent a clue about the box..i let the recipient always buy the condoms, lol

  lmao, znaš da nemam pojma o kutiji.. dozvoljavam primaocu da uvek kupi kondome, lol

 • Original engleski Prevod srpski
  I would say when you both are under the ages of 18, maybe a first date, or someone you didn't relay care for too much. There's alot to be said about unprotected sex , alot. Thank you  ::)
  Rekao bih kada ste oboje mlađi od 18 godina, možda prvi sastanak, ili neko kome niste previše brinuli. Ima mnogo toga da se kaže o nezaštićenom seksu, mnogo. Hvala vam ::)

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
60

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 10 dana
85

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
2

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita