Ko je ljubomorniji...žene ili muškarci?

3,267
pregleda
9
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina Lipstick
Lipstick
 • Započeto
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • Poslednja aktivnost pre mesec dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski
  Hiya Guys and Dolls,

  In a recent survey of  2000 women, here is the results of jealousy:

  19% don’t really trust their husband
  13% of their husbands get jealous if they talk to another man
  12% stated neither of them trusts the other

  Though only 44% claim to have trust issues, the results of the next few questions tell a different story.

  53% of women secretly check his phone and email messages
  53% flirt to make him jealous
  77% would be jealous if her husband had a close, platonic friend

  Seventy-three percent of women admitted to feeling jealous, as opposed to 27 percent of men.

  Now i find that hard to believe!!! I think women probably admit it more than men?

  Who do you think is more jealous men or women?

  Lips
  Zdravo momci i lutke,

  U nedavnom istraživanju 2000 žena, evo rezultata ljubomore:

  19% ne veruje baš svom mužu
  13% njihovih muževa je ljubomorno ako razgovaraju sa drugim muškarcem
  12% je izjavilo da nijedan od njih ne veruje drugom

  Iako samo 44% tvrdi da ima problema sa poverenjem, rezultati sledećih nekoliko pitanja govore drugačiju priču.

  53% žena tajno proverava njegov telefon i email poruke
  53% flertuje da bi ga učinilo ljubomornim
  77% bi bilo ljubomorno da njen muž ima bliskog, platonskog prijatelja

  Sedamdeset tri posto žena je priznalo da se oseća ljubomorno, za razliku od 27 posto muškaraca.

  Sad mi je teško da poverujem!!! Mislim da žene to verovatno više priznaju od muškaraca?

  Šta mislite ko je ljubomorniji muškarci ili žene?

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

    I don't know if it's men or women, but I do know that it's an ugly emotion. It's one that really needs to be controlled. Once out of hand one can and will be jealous of everything and everybody. I may be jealous of alot, but at least I can appreciate what it, he or she is. And if at all possible take something good from it and apply it to myself. 

  Ne znam da li su muškarci ili žene, ali znam da je to ružna emocija. To je ono što zaista treba kontrolisati. Jednom izmaknuti kontroli čovek može i biće ljubomoran na sve i svakoga. Možda sam ljubomoran na mnogo toga, ali bar mogu da cenim šta je to, on ili ona jeste. I ako je ikako moguće uzmite nešto dobro od toga i primenite to na sebe.

 • Original engleski Prevod srpski
  Hi Helwin,

  That is a great way to look at it. "Take something good from it" I think we all can be pushed to the brink when faced with feeling threatened.

  Some people are just more naturally jealous then others. Would be curious to know why it varies from one person to the next. Is it up bringing, life's experiences or genetic?

  We all get jealous at one point or another....its the human condition!! Men too are no strangers to it!

  Lips
  Zdravo Helvine,

  To je sjajan način da se to pogleda. „Uzmite nešto dobro od toga“ Mislim da svi možemo biti gurnuti na ivicu kada se suočimo sa osećanjem ugroženosti.

  Neki ljudi su prirodno ljubomorniji od drugih. Bilo bi znatiželjno znati zašto se to razlikuje od osobe do osobe. Da li je to vaspitanje, životna iskustva ili genetika?

  Svi smo ljubomorni u jednom ili drugom trenutku....to je ljudsko stanje!! Ni muškarcima to nije strano!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Jealousy is a bad thing...mostly.  And I am afraid women tend to experience that emotion more.

  Ljubomora je loša stvar...uglavnom. I bojim se da žene više doživljavaju tu emociju.

 • Original engleski Prevod srpski

  In my case I think men. My ex-husband was insanely jealous to the point it was unbearable. That is not the only fault he had nor is it the worst. He was abusive. I on the other hand am not a jealous person. I trust my husband totally and I will until he gives me a reason not to. Even if he cheated on me I would not want to get even and would not be vindictive, I would just end the relationship and move on. I don't want to hang on to someone I can't trust.

  U mom slučaju mislim da muškarci. Moj bivši muž je bio ludo ljubomoran do te mere da je to bilo nepodnošljivo. To nije jedina greška koju je imao niti je najgora. Bio je uvredljiv. S druge strane, nisam ljubomorna osoba. Potpuno verujem svom mužu i verovaću sve dok mi ne da razlog da to ne učinim. Čak i da me je prevario, ne bih želela da se osvetim i ne bih bila osvetoljubiva, samo bih prekinula vezu i nastavila dalje. Ne želim da se držim nekoga kome ne mogu da verujem.

 • Original engleski Prevod srpski
  Sorry to hear that deb about your ex. I think that most of the abuse does derive out of jealousy. It's particularly bad to be accuse of cheating when your not or even glancing at someone can spark a war.

  I am glad you got out and your happy now.

  Lips
  Žao mi je što čujem to o vašem bivšem. Mislim da većina zlostavljanja proizilazi iz ljubomore. Posebno je loše biti optužen za varanje kada ne ili čak ni pogled na nekoga može izazvati rat.

  Drago mi je što ste izašli i sada ste srećni.

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  This is embarressing but i'm going to say... i had a man that was sooooo jealous.. he was SICK.. he would smell my undergarments to "check" if i'd been with another man!!!!! Not to mention every guy that looked my way, and don't even have them say anything, he would want to beat them up sad.. may other things he did.. trust.. jealousy... whatever it was.. this emotion controlled him in everyway.. it was ugly..sick.. and made me sick sad

  Ovo je neprijatno, ali reći ću... imala sam čoveka koji je bio jako ljubomoran.. bio je BOLESAN.. namirisao bi moj donji veš da "proveri" da li sam bila sa drugim muškarcem!!!!! Da ne pominjem svakog momka koji je pogledao moj put, a čak ni da im ništa ne kaže, hteo bi da ih prebije sad .. da li je radio druge stvari.. veruj.. ljubomora... šta god da je bilo.. ova emocija ga je u svakom slučaju kontrolisala.. bilo je ružno.. bolesno.. i mučilo me sad

 • Original engleski Prevod srpski

  This is embarressing but i'm going to say... i had a man that was sooooo jealous.. he was SICK.. he would smell my undergarments to "check" if i'd been with another man!!!!! Not to mention every guy that looked my way, and don't even have them say anything, he would want to beat them up sad.. may other things he did.. trust.. jealousy... whatever it was.. this emotion controlled him in everyway.. it was ugly..sick.. and made me sick sad  I know exactly what you are saying. This sounds real familiar to me. I went for counseling because he was driving me nuts and the guy I talked to told me he had an insecurity  problem. Jealousy is a sickness.

  Ovo je neprijatno, ali reći ću... imala sam čoveka koji je bio jako ljubomoran.. bio je BOLESAN.. namirisao bi moj donji veš da "proveri" da li sam bila sa drugim muškarcem!!!!! Da ne pominjem svakog momka koji je pogledao moj put, a čak ni da im ništa ne kaže, hteo bi da ih prebije sad .. da li je radio druge stvari.. veruj.. ljubomora... šta god da je bilo.. ova emocija ga je u svakom slučaju kontrolisala.. bilo je ružno.. bolesno.. i mučilo me sad  Znam tačno šta govoriš. Ovo mi zvuči stvarno poznato. Otišao sam na savetovanje jer me je izluđivao, a momak sa kojim sam razgovarao rekao mi je da ima problem sa nesigurnošću. Ljubomora je bolest.
 • Original engleski Prevod srpski

  You nailed it deb, it is all about insecurity! Its in all sectors of life. Not just jealousy of a friend, but work force and friends as well. It is an equal opportunity destroyer!

  Lips

  Uspeo si, deb, sve je u nesigurnosti! Ima ga u svim sektorima života. Ne samo ljubomora na prijatelja, već i na radnu snagu i prijatelje. To je uništavač jednakih mogućnosti!

  Usne

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
60

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 16 dana
117

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
3

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita