Skinuće se za čips!

8,618
pregleda
33
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina medtrans
deleted_user
 • Započeto
 • deleted_user
 • Super Hero 1254
 • Poslednja aktivnost

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Zdravo! Registrovao sam se 8. aprila i položio depozit od 102.000 rubalja. Moja prijava u kazinu ima status „Odbijena“. Iako sam slao novac transferom sa kartice na rusku karticu. Dao im ček i...

  Pročitajte
 • Hej LCB i njegovi divni korisnici! Dobrodošli u Asino – gde uzbuđenje nikad ne prestaje i zabava je uvek iza ugla! Od trenutka kada nam se pridružite, uronite u uzbuđenje uz naš neverovatan...

  Pročitajte
 • Lincoln Casino & Liberti Slots - Ekskluzivni $300 LCB's Memorial Invite Freeroll turnir Svi postojeći nalozi koji su se registrovali preko LCB-a su unapred ušli u turnir. OVAJ TURNIR ĆE BITI...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Yup, I'm that hurting for freebies! 5s and 10s in the g-string....casino reps welcome!
  BA HAHAHAHAHAHAH

  Da, toliko me boli zbog besplatnih! 5s i 10s u g-žici....kazino predstavnici dobrodošli!
  BA HAHAHAHAHAHAH

 • Original engleski Prevod srpski

  13, you are too d*mn funny grin tongue tongue tongue That is just sad kiss

  13, previše si smešan grintonguetonguetongue To je samo tužno kiss

 • Original engleski Prevod srpski

  *clicks on portable player*..Bom chikka wow wow...*shaking the booty*

  *klikne na prenosivi plejer*..Bom chikka vov vov...*tresem plen*

 • Original engleski Prevod srpski

  lmao   tongue  i wouldnt do that 13

  lmao tongue ne bih to uradio 13

 • Original engleski Prevod srpski

  Well looking at your piccy - I can see why you would be peeking through your fingers!  :o

  There ya go - what do I get for that.  Pa gledajući tvoju piku - vidim zašto bi ti provirivao kroz prste! :o

  Eto, šta dobijam za to. • Original engleski Prevod srpski

  LMAOOOO... 13... ahahahaaaa

  LMAOOOO... 13... ahahahaaaa

 • Original engleski Prevod srpski

  lol...sitting...waiting with great anticipation to see what Blue gets for her $100 chip.

  lol...sedim... čekajući sa velikim iščekivanjem da vidim šta će Blue dobiti za svoj čip od 100 dolara.

 • Original engleski Prevod srpski

  shake-a shake-a shake-a, swagglin' it at blue
  lmao

  shake-a shake-a shake-a, svagglin' it at blue
  lmao

 • Original engleski Prevod srpski

  Hey 13 I will give 50, if you bring back those shoes!

  LH

  Hej 13, daću 50, ako vratiš te cipele!

  LH

 • Original engleski Prevod srpski

  lmao....I'm ONLY wearing shoes, thanks to blue's chip

  lmao....Samo nosim cipele, zahvaljujući Blue's chipu

 • Original engleski Prevod srpski

  I'm afraid to ask where to swipe the credit card @@

  Plašim se da pitam gde da prevučem kreditnu karticu @@

 • Original engleski Prevod srpski

  woot!..lmao....hey, no diner's club!

  voot!..lmao....hej, nema diner's cluba!

 • Original engleski Prevod srpski

  But how do you keep the chips from falling out of the g-string while your swinging around the pole?

  Ali kako sprečiti da čips ispadne iz g-žice dok se okrećete oko stuba?

 • Original engleski Prevod srpski

  i require a BIG g-string tony, ba hahahahaha

  potreban mi je VELIKI toni žica, ba hahahahaha

 • Original engleski Prevod srpski

  LMAO!...GO 13....GO 13..............YEAHHHHHHHHHHHHH

  LMAO!...IDI 13....GO 13..............DAHHHHHHHHHHHHHH

 • Original engleski Prevod srpski

  ok....who stuffed an I.O.U. in there?...omg, and 2 bus tokens

  ok....ko je ubacio IOU unutra?...omg, i 2 tokena za autobus

 • Original engleski Prevod srpski

  I'm afraid to ask where to swipe the credit card @@


  LMAO!   shocked shocked shocked

  Great comment wmmeden.

  Plašim se da pitam gde da prevučem kreditnu karticu @@


  LMAO! shockedshockedshocked

  Odličan komentar vmmeden.
 • Original engleski Prevod srpski

  "No, the swipe does NOT make make change for fives, yeesh'

  "Ne, prevlačenje NE donosi promenu za petice, ieesh"

 • Original engleski Prevod srpski

  ok....who stuffed an I.O.U. in there?...omg, and 2 bus tokens


  LMAO....

  13 ...  your making my gut hurt from laughing over here....

  ok....ko je ubacio IOU unutra?...omg, i 2 tokena za autobus


  LMAO....

  13 ... boli me stomak od smeha ovde...
 • Original engleski Prevod srpski

  Don't think I've had my 100 bucks worth yet.

  Nemojte misliti da još imam svojih 100 dolara.

 • Original engleski Prevod srpski

  *straddles blue, one leg on either side of the chair, rocking gently, breathing warm breath up her arm, across her neck, as expensive yet subtle cologne lingers around her while slow yet sensual music plays in the background; my chest pressing up and silding against hers slowly, rhythmically
  ok...the red on blue's face is worth a 100 any time, lmfao

  *prekoči plavo, jednom nogom sa obe strane stolice, nežno se ljulja, diše topli dah uz ruku, preko njenog vrata, dok skupa, ali suptilna kolonjska voda stoji oko nje dok spora, ali senzualna muzika svira u pozadini; moja grudi se pritiskaju i guraju uz njene polako, ritmično
  ok...crveno na plavom licu vredi 100 svaki put, lmfao

 • Original engleski Prevod srpski

  ROTFLMAO @ I.O.U and 2 BUS TOKENSSS... im flatlined ^*&%$# ahahahaa

  ROTFLMAO @ IOU i 2 BUS TOKENSSS... im flatlined ^*&%$# ahahahaa

 • Original engleski Prevod srpski

  let's see....one I.O.U for a buck, a McDonald's ice cream cone coupon, 2 bus tokens and a bus transfer from 2009, someone's used gum (boy, sure wish i had manscaped better, it'll be a b*tch to get out), and 9 ozes of pocket lint...I think i'm gonna panhandle instead wink

  da vidimo....jedan IOU za dolar, kupon za kornet za sladoled McDonald's, 2 žetona za autobus i autobuski transfer iz 2009. godine, neko je koristio žvaku (dečko, voleo bih da sam bolje uredio, bilo bi teško da idi napolje) i 9 ozdi džepnog dlačica...mislim da ću umesto toga da se bavim wink

 • Original engleski Prevod srpski

  I heard Peanut Butter gets the gum out.... LMAAAOOOOOO

  Čuo sam da puter od kikirikija izvlači žvaku... LMAAAOOOOOO

 • Original engleski Prevod srpski

  ice too, but I ain't sticking a few cubes down there...

  led takođe, ali ne stavljam nekoliko kockica dole...

 • Original engleski Prevod srpski

  you  can tr freeeezin it.. im laughn so ahrd i caint type ahaaahaaaa

  možeš da ga oslobodiš

 • Original engleski Prevod srpski

  I told a friend once he can ease aches n pains with icy hot..
  he called me screaming on the phone after he had injured his jewels
  telling me never ever ever give him advice again...
  ... oooops....  embarrassed   
  but i secretly got the laugh of a lifetime..  cheesy

  Rekao sam prijatelju da jednom može da ublaži bolove sa ledenom vrućinom..
  nazvao me je vrišteći telefonom nakon što je povredio svoje dragulje
  govoreći mi da mu nikad više nikad ne dajem savet...
  ... oooops.... embarrassed
  ali sam se potajno nasmejala celog života.. cheesy

 • Original engleski Prevod srpski

  I have hot water & coffee. lmao!!!! 

  Imam toplu vodu i kafu. lmao!!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  pfft, like i need to be MORE wired, hehehe

  pfft, kao da moram da budem VIŠE ožičen, hehehe

 • Original engleski Prevod srpski

  Schwinggggg,shake it baby, whoohoooooo!!!

  wink cheesy

  Schvinggggg, protresi ga dušo, oooooooo!!!

  winkcheesy

 • Original engleski Prevod srpski

  LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!  You are too much for me 13!!!  wink

  LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! Previše si za mene 13!!! wink

 • Original engleski Prevod srpski

  if i stripped i'd have my membership canceled...hahahahaha

  da sam se skinuo, članstvo bi mi otkazano...hahahahaha

 • Original engleski Prevod srpski

  me too!  cheesy cheesy

  medtrans

  i ja isto! cheesycheesy

  medtrans

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 23 dana
155

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
19

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
68

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats