Znate kako živite u 2010. kada...

2,390
pregleda
6
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina debo2759
PMM2008
 • Započeto
 • PMM2008
 • United States Mighty! Member 3103
 • Poslednja aktivnost pre 3 godine

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski
  1. You accidentally
  enter your PIN on the microwave.  2. You haven't
  played solitaire with real cards in years.  3. You have a list
  of 15 phone numbers to reach your family of
  three.
  4. You e-mail the
  person who works at the desk next to you.


  5. Your reason for
  not staying in touch with friends and family is that they
  don't have e-mail addresses.  6. You pull up in
  your own driveway and use your cell phone to see if anyone is
  home to help you carry in the groceries.  7. Every commercial
  on television has a web site at the bottom of the screen
  8. Leaving the house
  without your cell phone, which you didn't even have the first
  20 or 30 (or 60) years of your life, is now a cause for panic
  and you turn around to go and get it.  10. You get up in
  the morning and go on line before getting your
  coffee
  11. You start
  tilting your head sideways to smile. : )  12 You're reading
  this and nodding and laughing.  13. Even worse, you
  know exactly to whom you are going to forward this
  message.  14. You are too busy
  to notice there was no #9 on this list.  15. You actually
  scrolled back up to check that there wasn't a #9 on this
  list


  ~~~~~~~~~~~AND
  FINALLY~~~~~ ~~~~~~~

  NOW U R LAUGHING at
  yourself.


  Recieved this in a email , and thought it was cute enough to post.  Alot of these things are really true.

                                                                PMM
  1. Vi slučajno
  unesite svoj PIN u mikrotalasnu.  2. Nisi
  godine igrao pasijans sa pravim kartama.  3. Imate listu
  od 15 brojeva telefona za kontakt sa svojom porodicom
  tri.
  4. Šaljete e-poštu
  osoba koja radi za stolom pored vas.


  5. Vaš razlog za
  ne ostajući u kontaktu sa prijateljima i porodicom je da oni
  nemaju adrese e-pošte.  6. Uvlačite se
  svoj prilaz i koristite svoj mobilni telefon da vidite da li je neko
  kući da vam pomogne da nosite namirnice.  7. Svaka reklama
  na televiziji ima veb lokaciju na dnu ekrana
  8. Izlazak iz kuće
  bez svog mobilnog telefona koji nisi ni imao prvi
  20 ili 30 (ili 60) godina vašeg života, sada je razlog za paniku
  a ti se okreneš da odeš po to.  10. Ustaješ
  ujutro i idite na liniju pre nego što dobijete svoj
  kafa
  11. Počnite
  nagnuvši glavu u stranu da se osmehne. :)  12 Vi čitate
  ovo i klimanje glavom i smejanje.  13. Još gore, ti
  znajte tačno kome ćete ovo proslediti
  poruka.  14. Previše ste zauzeti
  da primetite da na ovoj listi nema #9.  15. Ti zapravo
  pomerio nazad nagore da proveri da nema #9 na ovome
  lista


  ~~~~~~~~~~~I
  KONAČNO~~~~~ ~~~~~~~

  SADA SE SMEJETE
  sebe.


  Dobio sam ovo e-poštom i mislio sam da je dovoljno slatko za postavljanje. Mnoge od ovih stvari su zaista istinite.

  PMM
 • Original engleski Prevod srpski
  lmaoooooooo good post PMM!!

  Here is another one.....how many peeps don't know anyone's number because its stored in their cell phone. I don't know a single persons phone number!! One click on the name and i'm connected.

  If i ever had an emergency and my cell was not with me.......i would be screwed!

  Lips
  lmaoooooooo dobar post PMM!!

  Evo još jednog.....koliko peepinga ne zna ničiji broj jer je sačuvan u njihovom mobilnom telefonu. Ne znam ni jedan broj telefona!! Jedan klik na ime i povezan sam.

  Da sam ikada imao hitan slučaj i da mi mobilni nije bio sa mnom...... bio bih sjeban!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  HAHAHAH, Your so right Lips....

  I too do not remember any numbers anymore as I dont have too, they are all in my phone. 

  What is my own number? hahahah, it's in the phone.

  I personally like number #8 the best.  I have been there and done that a hundred times.  You forget your phone? SERIOUS PANIC. 

  Thanks for replying.  wink wink

                                                            PMM

  HAHAHAH, Tvoje tako prave usne....

  Ni ja se više ne sećam nijednog broja jer ih nemam, svi su u mom telefonu.

  Koji je moj broj? hahahah, u telefonu je.

  Ja lično najviše volim broj 8. Bio sam tamo i uradio to sto puta. Zaboravili ste telefon? OZBILJNA PANIKA.

  Hvala za odgovor. winkwink

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski
  LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!  Great post Pam!

  After I lost my first cell (years ago) I realized I needed to write my numbers down since I had to go through old phone bills just to find numbers. 

  Thank god my service now has a back up system and they email me my contacts monthly.  Wooo Hooo
  LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOO!! Odličan post Pam!

  Nakon što sam izgubio svoju prvu ćeliju (pre nekoliko godina) shvatio sam da moram da zapišem svoje brojeve pošto sam morao da pregledam stare telefonske račune samo da pronađem brojeve.

  Hvala Bogu da moja usluga sada ima rezervni sistem i mesečno mi šalje e-poštu sa mojim kontaktima. Vooo Hooo
 • Original engleski Prevod srpski

  I agree with many, except leaving it at home. I shrug and keep going, they'll call back! grin

  Slažem se sa mnogima, osim što to ostavljam kod kuće. Slegnem ramenima i nastavim, javiće se! grin

 • Original engleski Prevod srpski

  You don't know how to handwrite a letter anymore-

  Ne znaš više da pišeš pismo rukom...

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
60

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 16 dana
117

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
3

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita