Kockanje

1,296
pregleda
7
odgovora
Poslednja objava postavila pre 7 godina vmlvadim
Markotik
 • Započeto
 • Markotik
 • Lithuania Admin 7375
 • Poslednja aktivnost pre 5 sati

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Uptovn Pokies - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači Iznos: $20 Kako da dobijem bonus: Igrači moraju da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod prilikom plaćanja. Bonus kod:...

  Pročitajte
 • Pogledajte sve kazino bonuse dostupne za vašu zemlju na našoj stranici sa temom Uskršnjih bonusa. Takođe ćemo objavljivati ažuriranja u ovoj temi radi vaše udobnosti. Ako nađete ponude na...

  Pročitajte
 • Vegas Casino Online - Ekskluzivni Freeroll turnir za pljačku muzeja bandita u gotovini od 500 dolara Za nove i postojeće igrače - US OK! Garantovani nagradni fond: $500 Naziv turnira: Cash...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi LCB'ers, 

  Have you ever heard of Gamblification before? It's a new term in a gambling world, and it refers to social games with a gambling element.

  Should you play these games or not? Are they legal? 

  Find the answers and read more about this interesting and intriguing subject here!

  Zdravo LCB'ers,

  Da li ste ikada ranije čuli za kockanje? To je novi termin u svetu kockanja, a odnosi se na društvene igre sa elementom kockanja.

  Da li treba da igrate ove igrice ili ne? Da li su legalni?

  Pronađite odgovore i pročitajte više o ovoj zanimljivoj i intrigantnoj temi ovde !

 • Original engleski Prevod srpski

  I eat, sleep, dream the gambling industry and this is the first time I am hearing of this word 'Gamnlification'. This article you referred us to Markotik is very informative and definitely got me up to speed on this new industry.

  What are your thoughts on this LCB'ers?

   

  Jedem, spavam, sanjam industriju kockanja i prvi put čujem za ovu reč 'Gamnlification'. Ovaj članak koji ste nas uputili na Markotik je veoma informativan i definitivno me je upoznao sa ovom novom industrijom.

  Šta mislite o ovim LCB'erima?

 • Original engleski Prevod srpski

  I didn't know there was a name for it but I did argue against the idea for quite a while.

  I cannot seem to get the point of paying real money for something that is exactly a demo play. We do have a free play games made by most of the software makers in the industry, that one can play anonymously and absolutely free here on lcb. And if you lose all your credits you just need to refresh the page and start all over, again absolutely free.

  On the contrary, you have for example sites offering slots from High5 gaming, Novomatic, WMS etc that:

  - you need to register on their site

  - you start with 0 points of some kind and only few games are available, you need to get more point by wagering and winning on those few games to unlock more

  - because minimum bet is riicoulously high, you tend to lose your free given balance very fast

  - once you lose free balance you need to buy credits with real money, and prices are hardly symbolic

  - what you gain in the end is exactly the same thing as when playing demo games on lcb or on various online casinos that offer demo play.

  All thing considered, I'm happy to pass on this concept as I feel its a highway robbery, and I pretty much think the same about most browser based games (gambling or non gambling type) that are supposedly free play. Essentially, if I'm paying I wanna pay, gamble my money and win, and if its free than let it be trully free with no strings attached.

  Nisam znao da postoji ime za to, ali sam se dugo protivio toj ideji.

  Čini se da ne mogu da shvatim poentu da platim pravi novac za nešto što je upravo demo igra. Imamo besplatne igre napravljene od strane većine proizvođača softvera u industriji, koje možete igrati anonimno i apsolutno besplatno ovde na lcb-u. A ako izgubite sve svoje kredite, potrebno je samo da osvežite stranicu i počnete iznova, ponovo potpuno besplatno.

  Naprotiv, imate na primer sajtove koji nude slotove od High5 gaming, Novomatic, VMS itd.

  - potrebno je da se registrujete na njihovom sajtu

  - počinjete sa 0 poena neke vrste i samo nekoliko igara je dostupno, morate da dobijete više poena klađenjem i pobedom u tih nekoliko igara da biste otključali više

  - pošto je minimalna opklada smešno visoka, skloni ste da izgubite svoj besplatni balans veoma brzo

  - kada izgubite slobodan balans potrebno je da kupujete kredite pravim novcem, a cene jedva da su simbolične

  - ono što na kraju dobijete je potpuno ista stvar kao kada igrate demo igre na lcb-u ili u raznim onlajn kockarnicama koje nude demo igru.

  Uzimajući sve u obzir, rado ću preneti ovaj koncept jer osećam da je to pljačka na autoputu, i prilično isto mislim o većini igara zasnovanih na pretraživaču (kockanje ili ne kockanje) koje su navodno besplatne. U suštini, ako plaćam, želim da platim, prokockam svoj novac i pobedim, a ako je besplatno, neka bude zaista besplatno bez ikakvih obaveza.

 • Original engleski Prevod srpski

  quite indepth article Brandon smiley

  prilično detaljan članak Brandon smiley

 • Original engleski Prevod srpski

   Wow! We are expanding our vocab. ;) Very nice and informative article. Gamblification is def food for thought with all its pros and cons. 

  Vau! Proširujemo svoj rečnik. ;) Veoma lep i informativan članak. Kockanje je definitivno hrana za razmišljanje sa svim svojim prednostima i nedostacima.

 • Original engleski Prevod srpski

  I could do without the word.   I think we have expanded our vocabulary enough for a while.  I read the article and I almost think this could be a way to entice younger people into gambling at an early age.  I agree with Drtheolen,  I wanna get paid if I wager real money and win.   

  Mogao sam i bez reči. Mislim da smo za neko vreme dovoljno proširili rečnik. Pročitao sam članak i skoro pomislim da bi ovo mogao biti način da se mlađi ljudi privlače na kockanje u ranoj mladosti. Slažem se sa Drtheolenom, želim da budem plaćen ako se kladim na pravi novac i pobedim.

 • Original engleski Prevod srpski

  I think it is a great idea with Gamblification!

  Mislim da je to odlična ideja sa kockanjem!

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre mesec dana
44

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 21 dana
162

Naše majsko takmičenje je još jedna prilika da saznate više o novim kockarnicama i osvojite deo od 500 dolara mesečnog nagradnog fonda . Čeka vas 13 pravih novčanih nagrada i 5 kazina koje...
Maj 2024. Takmičenje za pravi novac od 500 dolara: Hajde da testiramo kazina

matijan
matijan Serbia pre 2 meseca
119

Pogledajte sve kazino bonuse dostupne za vašu zemlju na našoj tematskoj stranici o bonusu za Dan Svetog Patrika . Takođe ćemo objavljivati ažuriranja u ovoj temi radi vaše udobnosti. Ako...
Najbolji kazino bonusi za Dan Svetog Patrika 2024. ☘