REŠENO: Problem verifikacije i povlačenja srećnih snova

746
pregleda
5
odgovora
Sham123
 • Započeto
 • Sham123
 • India Newbie 2
 • Poslednja aktivnost pre mesec dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello, 

  I am user of lucky dreams casino, 

  My id : krversion****@gmail.com

  On 12th March I am deposite Rs. 2400 and activate bonus after completion of wagering I going to withdrawal money.. 

  Then I Contact customer support ask why my withdrawal still on pending they said u have to verify your account for withdrawal... Then I send my documents to verification... On 12th march I send my documents but still my verification not completed Every time I asked about verification they says that wait little bit our relevant department working on this... I just ask to change my last name.. I mistakely type wrong name.. They said once your verification completed the last name also automatically change... But still my verification is not completed.. Please help me

  Zdravo,

  Ja sam korisnik kazina lucki dreams,

  Moj ID : krversion****@gmail.com

  12. marta polažem Rs. 2400 i aktiviraj bonus nakon završetka klađenja. Idem na povlačenje novca..

  Zatim kontaktiram korisničku podršku pitam zašto je moje povlačenje još uvek na čekanju, rekli su da morate da verifikujete svoj nalog za povlačenje... Onda šaljem svoje dokumente na verifikaciju... 12. marta šaljem svoje dokumente ali još uvek moja verifikacija nije završena Svaki put Pitao sam za verifikaciju, kažu da sačekajte malo naše relevantno odeljenje koje radi na ovome... Samo tražim da promenim svoje prezime.. Greškom sam uneo pogrešno ime.. Rekli su da kada se vaša verifikacija završi i prezime se automatski menja.. Ali još uvek moja verifikacija nije završena. Molim vas pomozite mi

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello Sham123,

  First of all, welcome to LCB! Glad to have you here. smiley

  Thanks for sharing your casino credentials with us!

  We will reach out to a casino representative to inquire about your case asap.

  Keep you posted.

  Zdravo Sham123 ,

  Pre svega, dobrodošli u LCB! Drago mi je što ste ovde. smiley

  Hvala što ste podelili svoje kazino akreditive sa nama!

  Kontaktiraćemo predstavnika kazina da se raspitamo o vašem slučaju što je pre moguće.

  Obaveštavamo vas.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello Sham123,

  We have reached out to the casino.

  Keep you posted.

  Zdravo Sham123 ,

  Došli smo do kazina.

  Obaveštavamo vas.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello Sham123,

  We have reached out to the casino again.

  Keep you posted.

  Zdravo Sham123 ,

  Ponovo smo se obratili kazinu.

  Obaveštavamo vas.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello Sham123,

  We've received a response from a casino representative. They've clarified that the verification issue stemmed from a complete last name mismatch, leading to a thorough review due to concerns about potential fraudulent activities. Although this caused withdrawal delays, it's outlined in their terms and conditions to maintain security. Notably, you've opted to recall withdrawals for further gameplay, and your account was closed upon request once the balance was depleted. 

  Considering this, we will close this complaint and mark it Resolved.

  Thanks for your understanding.

  Zdravo Sham123 ,

  Dobili smo odgovor od predstavnika kazina. Pojasnili su da je problem verifikacije proistekao iz potpunog nepodudaranja prezimena, što je dovelo do temeljnog pregleda zbog zabrinutosti u vezi sa potencijalnim lažnim aktivnostima. Iako je ovo izazvalo kašnjenja u povlačenju, to je navedeno u njihovim uslovima i odredbama da bi se održala bezbednost. Naročito, odlučili ste da opozovete povlačenja za dalje igranje, a vaš nalog je zatvoren na zahtev nakon što je stanje potrošeno.

  S obzirom na ovo, zatvorićemo ovu žalbu i označiti je kao rešenu.

  Hvala na razumevanju.

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 23 dana
155

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
19

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
68

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats